NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestuurders bezoeken 'ervaarboot' Naardermeer

11 april 2006

De gedeputeerden Poelmann (Noord-Holland), Lokker (Utrecht), Dwarshuis en Van der Sar (Zuid-Holland) vormen samen de Stuurgroep Groene Hart. Woensdagavond 12 april vergaderen zij voor een keer in de Flark, de 'ervaarboot' van Natuurmonumenten op het Naardermeer. Bestuurders bezoeken 'ervaarboot' Naardermeer Patrick Poelmann blijft ook een nachtje op de boot slapen. De provinciebestuurders steunen de actie van Natuurmonumenten tegen de mogelijke keuze van het kabinet voor een tunnel door het Naardermeer.

Het Naardermeer ligt middenin het gebied Groene Uitweg, het open en groene polderlandschap tussen Amsterdam en 't Gooi. Patrick Poelmann, gedeputeerde landschap van Noord-Holland : 'De Groene Uitweg vormt een prachtig Hollands stukje polderland in het groene hart van de drukke randstad. We willen het bewaren en beschermen, door het open, divers en aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld door ontsluiting van de natuurgebieden, fietspaden over het Amsterdam-Rijnkanaal, agrarisch natuurbeheheer en weidevogelbeheer. Mijn collega-bestuurders uit Utrecht en Zuid-Holland steunen ons hierbij.'

Gedeputeerde Poelmann presenteert zijn collega-bestuurders tijdens de vergadering het ' Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg' . Bij de projecten die hierin worden genoemd, speelt op de achtergrond het op handen zijnde kabinetsbesluit over de infrastructuur rond Almere, 't Gooi en Amsterdam.

Poelmann: 'Het bereikbaarheidsprobleem op de A6, A1 en A9 kan wat Noord-Holland betreft, het beste worden opgelost door de zogeheten 'stroomlijnvariant' . Die gaat uit van uitbreiding van de bestaande wegen, die daardoor meer capaciteit krijgen. De A1 kan bij Muiden worden verdiept via een aquaduct. Deze oplossing is goed voor het verkeer, tast het groene polderland en het Naardermeer níet aan en is ook nog eens goedkoper.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet