NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sleepdoek werkt voor teler én milieu

13 april 2006

Het gebruik van de sleepdoek in aardappel is vergeleken met een gangbaar spuitsysteem in het project ‘Schoon Water – Brabantse telers laten zien dat ’t kan -. Dit project is gericht op schoon grond-water en vindt plaats in opdracht van Brabant Water en de provincie Noord-Brabant in samenwerking met 350 agrariërs, CLM, DLV, ZLTO en Duinboeren. Onder impuls van het project hebben zes loonwerkers en telers de sleepdoek in 2004 en 2005 in verschillende gewassen gebruikt.

Uit het onderzoek blijkt het middelgebruik en de -kosten voor de be-strijding van phytophthora door de sleepdoek 20% te verminderen. De sleepdoek zorgt ook voor een flinke afname van de milieubelas-ting. Door de hoge driftreductie verwaait er minder middel naar het oppervlaktewater. Door gebruik van de lagere middeldosering, is de milieubelasting van het grondwater en bodemleven ook een stuk la-ger. Naast het positieve effect van de sleepdoek blijken telers met enkele jaren projectervaring ook minder middel te gebruiken dan telers die net met ‘Schoon Water’ beginnen. Naast kostenbesparing en milieuwinst is ook het gewasbeschermings-resultaat prima. De zes gebruikers van de sleepdoek zijn zeer tevreden.

“De effectiviteit van de bespuiting is beter dan normaal” aldus Jan Meeuwissen, die in 2004 als eerste met de sleepdoek in de prak-tijk aan de slag ging. De gebruikers zien geen verhoogd risico van versleping van phytophthora. Als belangrijkste voordelen van de sleepdoek noemen ze:

  • goede bedekking door fijnere druppel, waardoor met lagere dose-ring gespoten kan worden (spuitdop 110-02 wordt vaak ge-bruikt);
  • middel dringt dieper in het gewas door;
  • minder drift en hierdoor meer spuitbare uren (meer spuitmomen-ten per dag);
  • minder water nodig zodat er een groter oppervlak met 1 tank bespoten kan worden.

Belangrijk voor optimale werking van de sleepdoek is een stevige spuitboom en een zorgvuldige bevestiging. Gebruik van de sleepdoek zorgt voor lagere kosten voor mid-delengebruik, een goede gewasbescherming én winst voor het milieu. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van CLM in opdracht van Masterplan Phytophthora naar de praktijkeffectiviteit van de sleepdoek in aardappelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet