NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Spaarpot provincie Drenthe wel erg vol

1 april 2006

De onderzoekscommissie Reserves en Voorzieningen, die in december 2005 door Provinciale Staten werd ingesteld, heeft onderzoek gedaan naar de noodzaak en de omvang van de financiële reserves en voorzieningen, die de provincie aanhoudt. Deze reserves en voorzieningen zijn de 'spaarpot' van de provincie, om onvoorziene risico's af te kunnen dekken, of om te sparen voor toekomstige grote (investerings)uitgaven. Er zit momenteel ruim € 46 miljoen in deze spaarpot. De staten vonden dat zij tot nu toe onvoldoende inzicht konden krijgen in de relatie tussen de omvang van de reserves en het doel waarvoor gereserveerd wordt. Eerdere oproepen aan het college van Gedeputeerde Staten om verduidelijking leverden niet het gewenste resultaat op. Daarom stelden de staten een eigen onderzoek in. Het is de tweede keer sinds 2003 dat de staten zelf een onderzoek hebben ingesteld. Sinds de invoering van het dualisme hebben Provinciale Staten zelf de mogelijkheid om onderzoeken uit te voeren.

De onderzoekscommissie heeft geconstateerd dat het college erg spaarzaam is, en vindt dat het wel een tikje minder voorzichtig kan. Hoeveel minder is echter nog steeds niet exact aan te geven, omdat de commissie ook moest constateren, dat het college de cijfers rond de reserves en voorzieningen niet geheel op orde heeft. Er moet nog het een en ander worden uitgezocht, voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Toch denkt de onderzoekscommissie dat er wel € 7 ŕ € 10 miljoen uit de spaarpot kan worden gehaald, zonder dat dat grote risico's oplevert. Verder vindt de commissie, dat het college de staten beter moet informeren over de cijfers en ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. Er is jaarlijks veel geld mee gemoeid, zonder dat de staten goed zicht hebben op wat er met dat geld gebeurt en welke resultaten ermee worden bereikt. De commissie heeft in totaal 30 aanbevelingen gedaan om het beleid en de informatie rond de reserves en voorzieningen in de toekomst te verbeteren. (z.o.z.)

De Onderzoekscommissie Reserves en Voorzieningen staat onder voorzitterschap van de heer Looman (PvdA). De commissie bestaat verder uit de statenleden mevrouw Mulder (CDA), de heer Roeles (VVD) en mevrouw Smith-Bults (GroenLinks).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet