NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kansen scheppen met onbenut water

7 april 2006

De stuurgroep "Water uit de Wal ", onder voorzitterschap van gedeputeerde Annemarie Moons, gaat onderzoeken welke kansen er liggen voor het benutten van kwelwater uit de Brabantse Wal bij Woensdrecht. Zo wil de stuurgroep een bijdrage leveren aan het oplossen van bestaande of te verwachten problemen met watertekorten of wateroverlast bij alle functies in de regio waarbij water een rol speelt. Uiterlijk doet de stuurgroep aan het eind van dit jaar op basis van het onderzoeksproject "Water uit de Wal " daarover richtinggevende uitspraken.

Er verdwijnt sinds jaar en dag een aantal miljoenen kubieke meters kwelwater per jaar uit de Brabantse Wal onbenut in de Westerschelde. Dat, terwijl de vraag naar goed water voor diverse doelen groot is en zeker nog verder zal toenemen, zowel binnen als buiten de regio. Te denken valt aan gebruik als drinkwater, industriewater, landbouwwater, water voor de natuur. De stuurgroep vindt het wenselijk om optimaal te profiteren van het kwelwater. Daarom werkt zij een aantal scenario's uit, waarbij steeds de voor- en nadelen op een rij worden gezet. Daarna maakt de stuurgroep een keuze voor één van de scenario's.

De stuurgroep zoekt in een open communicatie goede afstemming met de planvorming die op velerlei gebied al in gang in gezet in de regio. Met name de contacten met de gebiedscommissie Brabantse Delta, waarin veel organisaties zijn vertegenwoordigd, vindt de stuurgroep van groot belang.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: G. Brogtrop (voorzitter gebiedscommissie Brabantse Delta), J. Vos (dijkgraaf Brabantse Delta), P. Meeuwisse (wethouder Woensdrecht), G. van Nuland (directeur BrabantWater), Th. Kramer (gedeputeerde Zeeland), H. de Kraa (directeur Evidens) en W. Gosselaar (dijkgraaf WZE).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet