NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Foute soja voor veevoer

5 april 2006

Dinsdag 11 april overhandigt Milieudefensie een brandbrief aan Vion Food Group, de grootste vleesproducent van Europa. Milieudefensie en 25.000 burgers vragen het bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor misstanden bij de teelt van veevoersoja in BraziliŽ. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en Cordaid dat Nederland op grote schaal Braziliaanse soja importeert uit gebieden waar sprake is van kap van tropische bossen, illegale landonteigening en zelfs slavernij. Negentig procent van de soja die Nederland importeert dient als veevoer.

De actie van Milieudefensie gaat vergezeld van een spandoek met de tekst 'Geen houtkap voor speklap' en twee als slagers aangekleede actievoerders die met kettingzagen een woudreus te lijf gaan. Hiermee wordt de relatie tussen het stukje vlees in de supermarkt en ontbossing van het Amazonewoud gesymboliseerd. De 25.000 handtekeningen worden aangeboden aan Hans Roelofs, algemeen directeur van Vion Food Group.

De ontbossing van het Amazonegebied is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2004 is er ruim 26.000 vierkante kilometer bos gekapt. Dit betekent dat er elke achttien uur een natuurgebied ter grootte van Nationaal Park Hoge Veluwe tegen de vlakte gaat. Soja is daarbij de belangrijkste bedreiging van het Amazonegebied, op het grootste deel van de nieuwe landbouwgrond wordt dit gewas verbouwd.

Vion Food Group is de grootste producent van varkens- en rundvlees in Europa. Op de Nederlandse markt voor varkensvlees heeft het bedrijf een marktaandeel van 80 procent. Juist door deze dominante positie heeft het bedrijf de verantwoordelijkheid om er samen met veehouders en veevoerproducenten voor te zorgen dat er een einde komt aan de misstanden bij de teelt van soja. Het is heel goed mogelijk om soja af te nemen die op een verantwoorde manier is geproduceerd. Daarnaast zou er meer gebruik kunnen worden gemaakt van regionaal geteeld veevoer en reststromen van de voedingsindustrie. Dit draagt ook bij aan een vermindering van CO2-uitstoot en biedt kansen voor akkerbouwers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet