NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zeeland presenteert actieplan dijkenbeheer

29 maart 2006

Op 29 maart 2006 presenteert de Provincie Zeeland het actieplan 'Natuurbeheer op de Zeeuwse binnendijken'.

Gedeputeerde M. Kramer geeft deze avond het startschot voor de uitvoering. De Provincie Zeeland heeft het actieplan samen met de organisaties voor beheer van het buitengebied opgesteld. De veelal verruigde dijken worden weer geschikt gemaakt voor plant en dier en moeten aantrekkelijker en beter toegankelijk worden voor de wandelaar.

De presentatie van het actieplan vindt plaats tijdens een informatieavond die op 29 maart 2006 om 19.15 start in Motel Goes. Gedeputeerde Kramer, de heer P. Maas van Landschapsbeheer Zeeland en de heer C. Almekinders van Agrarisch West Zeeuws-Vlaanderen lichten het plan toe. Na de pauze wordt met een discussie nader ingegaan op de mogelijkheden voor het beheer van binnendijken. De avond is open voor alle betrokkenen en ge´nteresseerden in het dijkenbeheer.

Belang van binnendijken
Om de betekenis van de Zeeuwse binnendijken voor natuur en recreatie te kunnen behouden is een inhaalslag in het beheer noodzakelijk. De vermaarde Zeeuwse bloemdijken zijn op veel plaatsen verruigd met riet en bramen. Het provinciale actieplan biedt eigenaren en beheerders de mogelijkheid om deze bloemdijken eenmalig op te knappen en vervolgens met beheerssubsidie te onderhouden.

De binnendijken zijn de verbindingswegen voor veel dieren in het Zeeuwse polderland. Een grote variatie aan begroeiing is belangrijk voor de verspreiding van vleermuizen, vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren. Het actieplan biedt mogelijkheden om zogenaamde 'faunadijken' te beheren. Het plan bevat een volledig overzicht van de gewenste maatregelen en subsidiemogelijkheden voor de binnendijken, met nieuwe mogelijkheden voor beheer door particulieren en agrariŰrs.).

Landschapsnetwerk
Binnendijken zijn ook erg populair bij fietser en wandelaar. Om aan de vraag naar recreatieroutes te kunnen voldoen wordt door de Provincie Zeeland een landschapsnetwerk ontwikkeld. Dat is een netwerk van wandel- en fietspaden door de hele provincie. De binnendijken spelen daarbij een belangrijke rol.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet