NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sociaal-economische ontwikkeling Waddenregio centraal bij bezoek Kamerleden

5 april 2006

Leden van de vaste Kamercommissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat brengen vrijdag 7 april aanstaande een werkbezoek aan de Waddenregio. Het bezoek is georganiseerd door de provincies Noord-Holland en Friesland. Doel is kansen van de regio onder de aandacht te brengen op sociaal-economisch gebied, waarbij de regio nu nog aanloopt tegen beperkingen van de PKB Derde Nota Waddenzee. Dit alles binnen de kaders van de hoofddoelstelling "Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied".

Later dit jaar bespreekt de Tweede Kamer de PKB Derde Nota Waddenzee. De gezamenlijke overheden in de Waddenregio willen dat dit document op diverse onderdelen wordt bijgesteld, zodat de regio de kansen die er liggen, volop kan benutten. Zo vragen de provinciebestuurders om mogelijkheden voor zeewaartse uitbreiding van de havens van Den Helder en Harlingen. Ook is de diepte van veel vaargeulen onvoldoende en vraagt de Waddenregio om voldoende ruimte voor jachthavenontwikkeling.

Bij alle kansen staat de balans economie-ecologie voorop. Economische ontwikkeling is heel wel mogelijk binnen bestaande wetgeving, vinden de overheden. Daarom staan vrijdag ook milieu-innovaties als blue energie (energie uit zoet- en zoutwater) en ontziltingstechnieken op het programma.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet