NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onthulling aardkundig monument in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

3 april 2006

Gedeputeerde Albert Moens onthult op donderdag 6 april 'De Bruid van Haarlem' als aardkundig monument. 'De Bruid van Haarlem', een paraboolduin in de Kennemerduinen, staat symbool voor het gebied dat de provincie Noord-Holland als Aardkundig Monument heeft aangewezen. Het programma start om 13.30 uur in Duincentrum De Zandwaaier in Overveen, de symbolische handeling vindt later op de middag plaats bij 'De Bruid van Haarlem'.

De provincie Noord-Holland heeft in haar bodembeschermingsbeleid de aanwijzing van Aardkundige Monumenten als speerpunt opgenomen. Aardkundige monumenten zijn zo bijzonder omdat ze iets vertellen over het landschap en de ontstaanswijze. Zo bijzonder dat de provincie deze monumenten wil beschermen. De ruimtelijke bescherming is geregeld via de Streekplannen en het Provinciale Milieuverordening. 'De Bruid van Haarlem' is een van de 17 aardkundige monumenten in Noord-Holland en het zesde monument dat nu wordt onthuld.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) is een gebied met jonge duinen, strandvlakten en oude duinen. Uniek voor Nederland Ún Europa. 'De Bruid van Haarlem' is een mooi voorbeeld van een 'paraboolduin'. Dit is een U-vormig duin, waaruit het hele duingebied is opgebouwd. Bijzonder aan de Bruid van Haarlem is dat het weer stuift en in beweging is gekomen. Door het afplaggen van de vallei en de invloed van wind, zand en water ontstond weer een echt wandelend duin.. Afhankelijk van wind en neerslag zal het duin zich gemiddeld 5 meter per jaar kunnen verplaatsen. Om iedereen dit aardkundig monument zelf te laten ontdekken en er van te laten genieten is een speciale wandelroute en een brochure verkrijgbaar. Binnenkort zullen via het NPZK speciale excursies te reserveren zijn.

Aardkundige Monumentenlijst Noord-Holland
Over heel Noord-Holland verspreid liggen 17 gebieden die de provincie heeft aangewezen als Aardkundig Monument. Deze locaties geven een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de aardkundige lagen over een periode van duizenden jaren.

Lijst aardkundige monumenten Noord-Holland

 • 1. Het Oude Land van Texel
 • 2. Westelijke kuststrook Texel (Eierlandsche duinen, Stuifdijken, Westerduinen en de Hors en de Slufter)
 • 3. Eiland Wieringen (is in september 2004 onthuld)
 • 4. Kleinmeer; Oude Veer; Lotmeer
 • 5. Benningbroek
 • 6. Balgzand, Breehorn en Noorderhaaks (Razende Bol) (Waddenzee)
 • 7. Duinen van Petten tot Den Helder, Zwanenwater en duinen ten zuiden van Callantsoog
 • 8. Duingebied Schoorl-Bergen
 • 9. Duingebied Noord-Kennemerland, Bergen-Egmond (onthuld in oktober 2003)
 • 10. Polder Mijzen
 • 11. Alkmaardermeer en Uitgeestermeer (onthuld in september 2005)
 • 12. Duingebied Egmond-Wijk aan Zee
 • 13. Duingebied ten westen van Haarlem: Duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen, Aerdenhout-Vogelenzang-Heemstede-Bennebroek
 • 14. Strandwal bij Spaarnwoude: gebied Spaarnwoude- Haarlemmerliede-Spaarnwoude en gebied Zuiderpolder -Haarlem-oost -Binnenliede -Haarlemmerliede-Penningsveer (onthuld in november 2002)
 • 15. Vecht en Aetveldsche polder
 • 16. Naardermeer (onthuld in juni 2005)
 • 17. Stuwwallengebieden van het Gooi

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet