NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

40 km meer groen langs Noord-Hollandse kanalen

29 maart 2006

De provincie Noord-Holland start met de voorbereiding van de inrichting van een ecologische verbinding langs de kanalen Schagen-Kolhorn, Omval-Kolhorn en de Huigenvaart. Op en langs de kades zullen ook wandelpaden komen. Voor 500.000,- zal het gebied ingericht worden met grote en kleine moerasgebieden, rietlanden en wandelpaden. Met de inrichting van deze 40 kilometer lange ecologische verbinding zullen dieren en planten meer ruimte krijgen om te (over-)leven. Realisatie van de inrichting start in 2007.

Wandelen
Met de realisatie van deze 'groene weg' ontstaat ook ruimte voor wandelen op de kade van het kanaal Omval-Kolhorn. Hiermee zal ook een gedeelte van het Noord-Holland Pad en een wandelroute over provinciale kades in de Kop van Noord-Holland gereedkomen.

Gefaseerde uitvoering
Aangezien de provincie op dit moment eigenaar is van kanalen en aanpalende gronden wordt de ecologische verbinding in eigen beheer ingericht. De provincie zal in gesprek treden met de huidige pachters van de gronden om te komen tot maatwerk en waar mogelijk tot voortzetting van de contracten. Eind 2006 zullen Provinciale Staten beslissen over de overdracht aan een natuurbeherende organisatie.

Netwerk van natuurgebieden en verbindingen
Samen met natuurbeherende organisaties, gemeente, waterschappen en andere partijen werkt de provincie aan de aanleg van Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Dit is een netwerk van natuurgebieden, die aan elkaar geknoopt worden met ecologische verbindingen. Door de natuurgebieden met elkaar te verbinden krijgen dieren en planten meer kans om soortgenoten te ontmoeten en meer ruimte om voedsel te zoeken. Doelstelling van de provincie is om in de periode 2005-2010 102 km te realiseren. Albert Moens (gedeputeerde natuur): "Ik ben ontzettend verheugd dat wij met deze 40 km lange ecologische verbinding zelf een grote bijdrage leveren aan de realisatie van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. ".

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet