NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kieviten leggen niet vroeger door landbouw maar door klimaat

24 maart 2006

Al jaren is bekend dat kieviten eerder leggen. In 1950 rond 20 maart. In 2003 rond 10 maart. Die 10 dagen eerder leggen is aanvankelijk verklaard als aanpassing aan de landbouw. Boeren zijn steeds vroeger gaan maaien. Maar dat maaien blijkt nu niet de belangrijkste verklaring.

Omdat door het (pas recent afgeschafte) aanbieden van het eerste kievitsei aan de koningin al een eeuw lang bekend is wanneer het eerste ei wordt gelegd konden onderzoekers achterhalen of het klimaat een rol speelt. Onderzoekers Both, Piersma en Roodbergen van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekten dat kieviten reageren op het andere klimaat de laatste tientallen jaren. Het is gemiddeld natter en hoe natter het jaar in de vorige winter, hoe vroeger het ei. En de hogere temperatuur heeft ook gevolgen: hoe warmer de lente hoe vroeger het eerste ei.

Op www.opgewarmdnederland.nl is een reportage te zien over één van de beste weidevogelgebieden van Nederland, de Hempolder bij Alkmaar, in beheer bij Landschap Noord-Holland.

Achtergrond: Both C., Piersma T. & Roodbergen S.P. 2005. Climatic change explains much of the 20th century advance in laying date of Northern Lapwing Vanellus vanellus in The Netherlands.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet