NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe adjunct- algemeen directeur Staatsbosbeheer

24 maart 2006

Nel Sangers wordt per 15 juli adjunct-algemeen directeur. Zij volgt Eric Wanders op, die reeds eerder is benoemd tot regiodirecteur Noord Staatsbosbeheer.

Nel Sangers is 47 jaar en op dit moment directeur a.i. van het Gemeenschappelijk Ontwikkelbedrijf voor de rijksoverheid. Daarvoor was zij regiomanager West bij de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV. Nel Sangers is haar carrière begonnen bij de gemeentelijke overheid, eerst in de groeikern Nieuwegein en daarna in de gemeenten Schoonhoven en Leidschendam, ondermeer als directeur Stadsbeheer. Bij de gemeente Leidschendam was zij betrokken bij de ontwikkeling van de vinexlocatie Leidschenveen.

Nel Sangers is goed ingevoerd in de uitvoering van ruimtelijk beleid vanuit een maatschappelijk (gemeentelijk, provinciaal en rijks) gezichtspunt. Zij zal zich vooral gaan bezighouden met de professionalisering van de primaire en ondersteunende processen binnen geheel Staatsbosbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet