NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prestatieafspraak 2006: ruim 16 mln euro voor landelijk gebied Drenthe

15 maart 2006

De minister van LNV stelt dit jaar ruim 16 miljoen euro beschikbaar voor de inrichting van het landelijk gebied van Drenthe. Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) en Piet Dijkstra van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) hebben vandaag de Prestatieafspraak 2006 getekend over de verdeling van dit geld over de verschillende projecten. In de overeenkomst maken beide partijen afspraken over grondverwerving, landinrichting, natuur- en landschapsbeheer en de Subsidieregeling Gebiedgericht Beleid (SGB).

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de afronding van de zogenoemde klassieke landinrichtingsprojecten. Ook dit jaar is dit een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraak. Het lijkt erop dat vrijwel alle projecten volgens de afspraken met het rijk op tijd kunnen worden afgerond. De uitvoering van de overige landinrichtingsprojecten vindt vooralsnog plaats op basis van vierjarige modules. Met ingang van 1 januari 2007 treedt het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in werking. Landinrichtingsprojecten zullen vanaf dat moment op een andere wijze worden gefinancierd.

Eind vorig jaar is een proef begonnen met planmatige kavelruil. Daarbij kan vrijwillige kavelruil onder voorwaarden worden omgezet in een wettelijk plan van toedeling ("vrijwillig maar niet vrijblijvend"). Een provinciaal Kavelruilbureau is in het leven geroepen voor de aansturing en advisering en het initi๋ren van nieuwe projecten. Eind dit jaar moet dit resulteren in een projectvoorstel, om een beroep te kunnen doen op de gelden die beschikbaar zijn voor de structuurverbetering van de landbouw.

Een ander belangrijk onderwerp van de prestatieafspraak is dat komend jaar gewerkt wordt aan een omslag van verwerving naar particulier en agrarisch natuurbeheer. De bedoeling is dat ongeveer 40 procent van de nieuwe natuur wordt gerealiseerd door particulier en agrarisch natuurbeheer. De minister van LNV heeft de lijn uitgezet, maar laat de uitwerking ervan voor een groot deel over aan de provincies en hun partners op dit gebied. De beschikbare budgetten voor grondverwerving zijn voor dit jaar beperkt. In overleg met LNV werkt de provincie aan een oplossing hiervoor.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet