NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Taskforce Ruimtewinst maakt Waarderpolder aantrekkelijker

9 maart 2006

De gemeente Haarlem wil bedrijventerrein de Waarderpolder herinrichten en vindt dat de Waarderpolder een integraal onderdeel van de stad moet worden. Daarom heeft zij de provinciale Taskforce Ruimtewinst gevraagd oplossingen aan te dragen voor een aantal problemen. Zij wil dat de oevers van het Spaarne meer uitstraling krijgen met bedrijven die hun voorkant naar het water richten. Ook wil de gemeente de loze ruimtes aanpakken en de bereikbaarheid vergroten.

De Taskforce Ruimtewinst (TFR) is een initiatief van de provincie Noord-Holland gericht op het ruimte-efficiŽnt bouwen in de provincie. De TFR bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en verschillende andere partijen die bij ruimtelijke projecten betrokken zijn, zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, banken, de wetenschap en gebruikers. De TFR fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor ruimtelijke ordeningsprojecten in de provincie Noord-Holland. Zij brengt de betrokken partijen bij elkaar en draagt concrete oplossingen aan. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers: "De TFR staat voor een lastige klus. De beschikbare ruimte in de provincie moet zo efficiŽnt mogelijk worden ingericht, terwijl dit soms tegen de wensen van burgers en ondernemers indruist. Zo is verdichting - het optimaal benutten van ruimte binnen bestaande bebouwing - onontkomelijk."

In de komende anderhalf jaar voert de TFR 10 onderzoeksprojecten, zogenaamde "assists" uit, waarvan de Waarderpolder in de gemeente Haarlem de eerste is. Opdracht aan de TFR was om De Waarderpolder aantrekkelijker te maken en ruimte optimaler te benutten.

In opdracht van de TRF is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de Noordkop van de Waarderpolder. Centraal in dit plan staan de ontwikkeling van nieuwbouw aan de oevers van het Spaarne en een flexibele invulling van de - tijdelijk - braakliggende ruimten. Daarbij wordt door Adviesbureau voor Bouwen en Wonen, De Regie, en architectenbureau VenhoevenCS gepleit voor een sterkere rol van de bedrijven in samenwerking met het parkmanagement dat het gebied beheert, en voor de oprichting van een programmabureau dat invulling van de tijdelijke activiteiten zou kunnen coŲrdineren. Hierbij kan gedacht worden aan financieel aantrekkelijke mogelijkheden als opslag tegen huur, maar ook aan een schaatsbaan, een tent voor een festival, groenstroken of een crossbaan. Om nieuwe bedrijven te stimuleren zou de grondprijs gevarieerd moeten worden. De Taskforce stelt met nadruk dat in de uitvoering van de plannen steeds uitgegaan moet worden van de behoeften van bedrijven.

Sinds 1997 wordt de Waarderpolder geherstructureerd. Inmiddels is de bodem op een aantal plaatsen gesaneerd en is een begin gemaakt met de bouw van de Schoteroogbrug, die de Noordkop in 2008 moet verbinden met de stad. Wethouder B.F. Martini (D'66) van Economische Zaken van de gemeente Haarlem ziet mogelijkheden voor de adviezen van de Taskforce: "Haarlem heeft een groot probleem met ruimte. In dit gebied willen we bestaande bedrijven faciliteren en creatieve bedrijven aantrekken. Het gebied moet ook toegankelijk blijven voor de vestiging van industriŽle bedrijven. Ook vind ik het belangrijk om ruimte te maken voor groen, omdat dit de volksgezondheid ten goede komt en daarmee de economie dient."

De TFR bestaat naast vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland uit:

 • Han ter Heegde, burgermeester Heerhugowaard (voorzitter)
 • Jacques Kwak, directeur Boer Hartog Hooft makelaardij BV
 • Renee Hoogendoorn, directeur Strategische Projecten ING Vastgoed BV
 • Anna Vos, hoofd Studio bij Bouwfonds/MAB Development
 • Nico Kraakman, voorzitter Buurtcomitť St. Maarten/Barnewiel, lid werkgroep beeldplan Breekland
 • Frans Lenstra, directeur Dura Vermeer Infrastructuur BV
 • Cilian Terwindt, 4Dstad, lector Meervoudig en Intensief Ruimtegebruik Hogeschool Amsterdam
 • Wienke Bodewes (directeur Ymere ontwikkeling)

  Aan de Taskforce Ruimtewinst is ook een wedstrijd verbonden. In 2007 worden vier prijzen van 100.000 euro uitgereikt aan bouwprojecten die efficiŽnt met de ruimte omgaan.  

 • terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet