NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tracébesluit omleiding zuid-willemsvaart en ecologische verbindingszone

10 maart 2006

Het kabinet heeft vandaag het tracébesluit genomen voor de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van een ecologische verbindingszone bij 's-Hertogenbosch. Niets staat de modernisering van de vaarweg én de verdere ontwikkeling van de binnenstad van 's-Hertogenbosch in de weg. De omleiding van de Zuid-Willemsvaart is mogelijk geworden doordat de provincie in het kader van de visie vaarwegen €30 miljoen beschikbaar te stellen. Dat leidde tot de bereidheid van de regio, de gemeenten en het bedrijfsleven én het ministerie om eveneens extra te investeren. De werken zullen ruim €400 miljoen kosten.

Gedeputeerde Eric Janse de Jonge (mobiliteit) is verheugd met het kabinetsbesluit. "Een goede zaak, nu kunnen wij aan het werk. Noord-Brabant kiest voor vaarwegen en durft er in te investeren. Het kanaal is voor het bedrijfsleven belangrijk. Het project kon alleen van de grond komen omdat de provincie, de gemeenten en de ondernemingen er achter stonden. Die samenwerking heeft het kabinet uiteindelijk over de streep getrokken." Burgemeester Ton Rombouts van 's-Hertogenbosch is eveneens ingenomen met het besluit van het kabinet. Wethouder Jan Kerkhof (Ruimtelijke Ordening, Verkeer) van de gemeente Veghel is: "Ongelofelijk trots op het resultaat en de samenwerking met het bedrijfsleven, de gemeenten en de provincie."

De Zuid-Willemsvaart wordt omgeleid en gemoderniseerd tot vaarweg klasse IV. Dat maakt het mogelijk dat schepen tot 1500 ton gebruik kunnen maken van het kanaal van de Maas tot Veghel. Naast de omleiding worden ook de sluizen in het kanaal vernieuwd.

Het kabinet heeft gekozen voor de regiovariant van het tracébesluit. Dat is door de provincie, de gemeenten en het waterschap in 1997 ontwikkeld. Deze regiovariant biedt de beste mogelijkheden voor de verbetering van de ruimtelijke en ecologische structuur in en om 's-Hertogenbosch. Het gaat daarbij om het inpassen van de nieuwe Zuid-Willemsvaart, het voorkomen van aantasting van de ecologische hoofdstructuur en het verminderen van de barrièrewerking. Er ontstaat daarnaast een ecologische verbindingszone tussen het Maasdal en de beekdalen van Dommel en Aa. Daarnaast wordt de waterhuishouding rond 's-Hertogenbosch verbeterd. Dat geldt ook voor de kwaliteit van het woon- en leefmilieu langs de huidige Zuid-Willemsvaart door de binnenstad van 's-Hertogenbosch.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet