NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Protest tegen Nederlandse import illegaal gekapt hout

10 maart 2006

Vannacht heeft Milieudefensie illegaal 45 bomen geplant op straten en stoepen in Den Haag, Utrecht en Amsterdam1. Dit uit protest tegen de grote hoeveelheid illegaal hout die nog steeds op Nederlandse markt komt. Ondanks moties en beloften van de overheid is de helft van al het geļmporteerde hout afkomstig van illegale kap. Milieudefensie roept de overheid op tot een importverbod. Tijdens het planten zijn zes actievoerders gearresteerd, twee daarvan zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Milieudefensie roept de Nederlandse regering, met name de verantwoordelijke minister Veerman, op zich hard te maken voor een EU-importverbod op illegaal hout. Inmiddels is aangetoond dat zo'n importverbod niet strijdig is met de internationale handelsregels. 'De ontbossing gaat met dertien miljard hectare per jaar onverminderd door. Veerman moet politiek lef tonen en het illegale hout stoppen. Anders zien we al pratend de laatste oerbossen voor de bijl gaan,' aldus Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie.

Al jaren wordt er in Nederland en de EU gepraat over het stoppen van illegaal hout. Maar effectieve maatregelen, zoals een importverbod voor illegaal hout, blijven uit. Dit ondanks de kamerbreed aangenomen motie Huizinga-Heringa van 2003, die hiertoe oproept. 'Illegaal bomen planten, dat mag niet van de overheid. Maar illegale kap in de tropen, dat mag wel,' aldus Van Schaik. Milieudefensie wil dat de Nederlandse overheid duurzaam hout op de Nederlandse markt stimuleert en zelf alleen nog het duurzame FSC–hout gebruikt in haar eigen bouwprojecten.

Illegale kap versnelt ontbossing en bosdegradatie, zoals het uitsterven van unieke dieren en planten. Ook de sociale en economische gevolgen zijn groot. Jaarlijks lopen producentenlanden als Kameroen en Indonesiė in totaal vijftien miljard dollar mis aan belastinginkomsten door illegale kap. De lokale bevolking is vaak de dupe. Ze worden van hun land verdreven, gemeenschappelijk bos wordt gekapt en hun akkers verwoest. Daarbij worden mensen- en landrechten geschonden, kinderarbeid ingezet en (lokale) wetten overtreden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet