NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

rovinciale leefbaarheidbusget brengt mensen bij elkaar

1 maart 2006

Het provinciale leefbaarheidsbudget bevordert de sociale samenhang op het platteland en brengt mensen bij elkaar om zich in te zetten voor de eigen leefomgeving. Dat blijkt uit een evaluatie van dit budget door Plattelānsprojekten over de periode 2002-2005. Daarnaast versterkt het leefbaarheidsbudget de gebiedsgerichte aanpak van de provincie. Tot en met 1 oktober 2005 hebben 250 projecten subsidie gekregen uit het leefbaarheidsbudget. De besteding van dit budget van ongeveer EUR 1,3 miljoen heeft in de periode 2002 - 2005 geleid tot een projectomzet van EUR 11 miljoen. Gemiddeld financieren gemeenten voor 34% mee in de projecten. De indieners dragen 27 % bij door eigen middelen, zelfwerkzaamheid of lokale sponsoren. De relatief eenvoudige regeling levert snel resultaat op. Het gaat meestal om kleinschalige initiatieven vanuit de lokale bevolking, zoals wandelpaden, dorpsverfraaiingen, speeltuintjes of andere voorzieningen voor de dorpsgemeenschap. De projecten dragen bij aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en richten zich vooral op de thema's welzijn, sociale cohesie, erfgoed, landschap en cultuurhistorie.

Aanjaagfunctie
Het leefbaarheidsbudget is op 20 maart 2002 ingesteld door Provinciale Staten. Doel is de leefbaarheid op het platteland stimuleren door extra tijdelijke middelen beschikbaar te stellen. Het vervult zo een aanjaagfunctie, door de provinciale cofinanciering zijn gemeenten eerder bereid om ook een bijdrage te leveren aan projecten. Door het laagdrempelige leefbaarheidbudget weten initiatiefnemers de weg te vinden naar de projectbureau's van Plattelānsprojekten en naar het opzetten van grootschaliger projecten.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet