NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plattel‚nsprojekten provincie Frysl‚n al omzet van EUR 245 miljoen

1 maart 2006

Plattel‚nsprojekten is goed op weg om de taakstelling van EUR 300 miljoen projectomzet op 1 januari 2007 te halen. Uit de zevende voortgangsrapportage blijkt dat er sinds de start van Plattel‚nsprojekten 940 projecten met een totale projectomzet van EUR 245 miljoen zijn doorgeleid voor subsidie. Een groot deel van deze totale omzet ( 52%) wordt binnengehaald door de grote projecten met een omzet van meer dan EUR 1 miljoen. Het gaat in totaal om 43 projecten met een totale omzet van ongeveer EUR 107 miljoen. De kleinere projecten zorgen voor de rest (48%). De rapportage laat verder zien wat de verschillende partijen hebben bijgedragen aan de projectomzet: gemeenten 36%, derden 19%, Europa 15%, de initiatiefnemers zelf 13 %, de provincie 11% en het Rijk 6%. Gedeputeerde Anita Andriesen: 'De structuur van Plattel‚nsprojekten blijkt een groot succes. Met relatief weinig 'eigen' geld lukt het de betrokken partijen om samen meer te doen dan alleen mogelijk is. En nog belangrijker: het stimuleert mensen om met elkaar iets te doen ergens aan te werken.'

Sinds de start in 2001 zijn er in totaal ruim 1800 projectideeŽn binnengekomen bij de zes projectbureaus. Deze ideeŽn zijn vrijwel allemaal ontwikkeld tot een volledig (ingediend) projectvoorstel. Het gaat om projectideeŽn op het gebied van leefbaarheid, welzijn & zorg, economie en bedrijvigheid, natuur, landbouw, milieu, landschap en cultuurhistorie. De meeste ideeŽn die binnenkomen, betreffen het thema recreatie & toerisme.

Projecten
Voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren bij de projectbureaus in de zes gebieden zijn ingediend en subsidie hebben gekregen zijn: vogelopvang De Fugelhelling in Ureterp voor de bouw van een nieuw bezoekerscentrum, 'Paardenrecreatie in Gaasterland' voor de realisatie van een compleet aanbod van paardensport en -recreatie, de fietspont bij de Oerhaal Warten voor het overzetten van fietsers tussen Warten en Earnew‚ld, de renovatie en herinrichting van de dorpsstraat op Vlieland, zorgboerderij Gerbranda State voor agrarische dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking en het project Wad en Dorpen in de gemeente Dongeradeel om een toeristische impuls te geven aan dorpen aan de Waddenkust. Meer informatie: www.plattelansprojekten.nl

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet