NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen nieuwe aanpak Jacobskruiskruid in Drenth

3 maart 2006

Er komt geen convenant voor de aanpak van het Jacobskruiskruid. Uit overleg met de betrokken partijen blijkt dat een convenant afsluiten met de groenbeheerders weinig meerwaarde heeft, omdat deze partijen al heel bewust met de problematiek omgaan om te voorkomen dat er hooi met Jacobskruiskruid in de voedselkring komt.

In september 2005 is aan de FNP-statenfractie toegezegd onderzoek te doen naar de meerwaarde van een convenant voor het omgaan met de problematiek van het Jacobskruiskruid en de financiŽle consequenties daarvan voor beheerders. In de afgelopen maanden zijn de groenbeheerders bevraagd op hun ervaringen. Alle partijen onderkennen de risico's, maar geven aan geen meerwaarde te zien in een convenant, omdat ze er in het beheer al zo goed mogelijk rekening mee houden. Intensivering van de aanpak zal leiden tot hogere kosten bij de beheerders.

Individuele grondeigenaren kunnen alleen bereikt worden met bijvoorbeeld een verordening. Dit is echter een te vergaand middel tegen een ecologisch belangrijke plant waarvan uitroeiing in Frysl‚n onmogelijk is, omdat het kruid in Nederland veelvuldig voorkomt.

In een brief aan de groenbeheerders zal de provincie de gewenste gedragsregels nog eens bevestigen en deze gedragsregels ook op de provinciale website vermelden.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet