NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ook legale kap verwoest het bos

15 februari 2006

Op verschillende plekken in de wereld gaan de laatste oerbossen op legale manier toch voor de bijl, blijkt uit het vandaag verschenen rapport 'Legal Forest Destruction'* van Greenpeace, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, ICCO, IUCN en NCIV. In tien cases worden bosdestructie en de daarmee gepaard gaande sociale misstanden geschetst. Wetgeving blijkt vaak geen garantie te bieden voor duurzaam bosbeheer en sociale rechtvaardigheid.

De gezamenlijke organisaties roepen de Nederlandse overheid op maatregelen te treffen die duurzaam bosbeheer bevorderen, zoals voor overheidsprojecten gecertificeerd duurzaam hout aanbesteden. Ook op de papier- en houtindustrie wordt een dringend beroep gedaan in te zetten op duurzaam bosbeheer en legaliteit slechts als basisvoorwaarde te hanteren. Alleen dan blijven de bossen op aarde behouden.

Idealiter zou legale kap duurzaamheid, rechtvaardigheid en transparantie moeten waarborgen. De onderzochte cases tonen echter een andere werkelijkheid. Legaal bosbeheer brengt in deze gevallen bosdegradatie, ontbossing en inperking van mensenrechten en vrijheden met zich mee. Het rapport laat zien dat het voor het bos, en de mensen die afhankelijk zijn van het bos, niet veel verschil maakt of het gaat om goede boswetten die slecht worden nageleefd (illegale kap) of slechte boswetten die goed worden opgevolgd (legale kap).

De cases in het onderzoek spreken boekdelen. In Kameroen kunnen bedrijven met een kortlopende kapvergunning in korte tijd een stuk bos leegroven. In IndonesiŽ gaan de laatste oerbossen legaal voor de bijl om plaats te maken voor palmolie en houtplantages voor de papierindustrie. De Surinaamse overheid heeft grote stukken land uitgedeeld aan Chinese houtkapbedrijven, zonder de inheemse bevolking op welke manier dan ook te informeren.

Maar ook in ontwikkelde gebieden als Finland, North Carolina, Amerika en TasmaniŽ, AustraliŽ, verdwijnen de laatste oerbossen zonder dat daarbij wetten worden overtreden. In TasmaniŽ worden de protesterende politici, omwonenden en milieuactivisten zelfs door het kapbedrijf als wetsovertreders voor het gerecht gesleept.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet