NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Beperk Kaderrichtlijn Water niet tot natuur met Europese status'

februari 2006

Niet alleen de natuurgebieden met een Europese status, maar alle natuurgebieden moeten onder de Kaderrichtlijn Water vallen. Dat stelt Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, in een brief aan minister Cees Veerman van LNV. Vorige maand gaf staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van VenW inzicht in de voortgang van het waterbeleid, waaronder de invoering van de Kaderrichtlijn Water. De rapportage van de staatssecretaris geeft aanleiding tot zorg, aldus Wams. "Waar een jaar geleden in ieder geval nog de ambitie doorklonk om de sterke punten van de KRW stevig uit te buiten (grensoverschrijdende watervraagstukken, nieuwe aandacht voor ecologische kwaliteit van waterafhankelijke natuur), zien we meer en meer terugtrekkende bewegingen, ook van de overheid."

Het zit Natuurmonumenten vooral dwars dat de relatie 'water en natuur' geheel beperkt wordt tot gebieden die zijn aangewezen voor Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden. Daarmee wordt de rest van de Nederlandse natuur volstrekt ten onrechte gedegradeerd tot tweederangsnatuur, aldus Wams. Wams wil dat voor alle natuurgebieden, inclusief de Ecologische Hoofdstructuur, robuuste verbindingen, Nationale Landschappen en zogenoemde natuurparels, onderzocht wordt welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te behalen die past bij de beoogde natuurdoelen. Dit wordt onmogelijk gemaakt als op voorhand een groot deel van de Nederlandse natuur wordt uitgesloten. De gebieden van Natura 2000 in Nederland hebben een oppervlakte van 330.000 hectare. De EHS, inclusief de robuuste verbindingen, krijgt een omvang van 728.500 hectare. Met de insteek die het kabinet nu kiest hoeven voor 55 procent van d%EHS niet de benodigde waterkwantiteit en -kwaliteit gerealiseerd te worden. Dat geldt eveneens voor de natuur buiten de EHS en voor de Nationale Landschappen.

bron: Van Nature  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet