NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Primeur doorvertaling reconstructie in bestemmingsplan ten dele geslaagd

15 februari 2006

Het bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente Epe is voor het grootste deel goedgekeurd door de provincie. Hiermee heeft Epe een adequate regeling voor de functies in het buitengebied gemaakt. Vooral de bescherming van natuur en milieu, de mogelijkheden voor de agrariėrs en andere functies zijn hierbij van belang. Dit is het eerste bestemmingsplan waarin een Reconstructieplan is doorvertaald, in dit geval het reconstructieplan Veluwe.

Op een aantal kleine punten is het reconstructieplan niet helemaal goed doorvertaald. Een voorbeeld hiervan is dat er geen mogelijkheid in het bestemmingsplan is opgenomen voor de omschakeling van grondgebonden bedrijven naar intensieve veehouderijbedrijven. Op deze onderdelen heeft de provincie dan ook haar goedkeuring onthouden. Ook voor een aantal andere punten is geen goedkeuring verleend, o.a. op het terrein van archeologie en het Kievitsveld.

Schaapskooi
Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van een schaapskooi met bijbehorend herdersverblijf op het landgoed Welna mogelijk. De gemeente wilde in haar plannen ook de mogelijkheid bieden om bij de schaapskooi een aantal bijgebouwen neer te zetten, o.a. ten behoeve van een informatiecentrum en een winkeltje. De bouw van deze extra gebouwen is door de provincie echter afgekeurd.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet