NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Effect van thema 'Ruimte voor Limburg' voor Noord- en Midden-Limburg

1 februari 2006

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ingestemd met het plan om dit jaar bijna € 40 miljoen te investeren in het Limburgse platteland. Daarbij gaat het om 85 projecten die een economische impuls geven aan het platteland, natuur herstellen, het landschap verfraaien en de leefbaarheid vergroten. In het Reconstructiegebied Noord- en Midden-Limburg betreft het een investering van zo'n € 30 miljoen.

De projecten zijn door de gebieden ingebracht, en zijn zeer uiteenlopend. Een voorbeeld is het project 'nieuwe plattelandonderneming Heythuysen' dat inzet op bedrijfsontwikkeling, breder dan alleen voor de individuele onderneming. Het kernwoord daarbij is netwerkvorming en onderlinge uitwisseling van innovatieve ideeën. Een aantal ondernemers heeft al aangegeven meer te gaan samenwerken en hun initiatieven sterker op elkaar af te stemmen. Een ander voorbeeld is het project verbeterde voorzieningen voor Nationaal Park Maasduinen. Bij de ingang van het natuurgebied komt een informatiepunt. Ook zal er een brug over het Geldern-Nierskanaal worden gebouwd. Beide dragen bij aan de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Nationaal Park Maasduinen.

Meer projecten in pipeline
Concreet gaat het bij het besluit van GS om 85 projecten, maar dit aantal gaat de komende weken nog toenemen. Tientallen ingediende projectvoorstellen dragen bij aan de doelstellingen voor het landelijk gebied, maar hebben nog geen sluitende begroting. Gedeputeerde Staten vragen de gebiedscommissies hier samen met haar partners in het gebied (organisaties als gemeenten, waterschappen, maar ook particuliere ondernemers) extra middelen voor te zoeken.

Meer integrale projecten
Opvallend is de toename van de zogeheten integrale projecten. Dit zijn grotere projecten waarbij meerdere doelstellingen tegelijkertijd worden gehaald. Bijvoorbeeld tegelijk op de gebieden landbouw, natuur en recreatie­. Een project in Hunsel, waarbij de aanleg van een golfbaan en de inrichting van een beek worden gecombineerd is hiervan een goed voorbeeld. De ondernemer wil zijn agrarisch bedrijf omvormen tot een laagdrempelige 9-holes golfbaan. Die levert een belangrijke impuls voor de recreatie in het gebied, maar ook wordt een aantal natuurdoelen gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt de belendende Uffelse beek aangepakt door het Waterschap. De meandering uit 1840 dient daarbij als leidraad. Het resultaat van zo'n integraal project betekent winst vanuit meerdere invalshoeken. Gedeputeerde Staten willen dit type projecten ook in de komende jaren verder stimuleren.

Gebiedscommissies loket voor projecten
De projecten zijn voornamelijk ingebracht door de negen gebiedscommissies, vorig jaar ingesteld om de uitvoering van het provinciaal beleidsthema 'Ruimte voor Limburg' ter hand te nemen en daarmee de ontwikkeling van het landelijk gebied in heel Limburg een flinke impuls te geven. Onder het gezamenlijke motto 'Platteland in Uitvoering' realiseren de projecten de doelstellingen die zijn opgenomen in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg en de 'Herijking plan van aanpak Zuid-Limburg'.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet