NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimte voor vleermuizen in Zeeland

16 februari 2006

De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VVZ) heeft op Slot Haamstede (Z) twaalf bunkers in gebieden van Natuurmonumenten ingericht als winterverblijf voor vleermuizen. Met succes. Vijf eerder opgeknapte bunkers zijn in trek bij tientallen extra overwinterende vleermuizen.

Succes
Voor de opknapbeurt verbleven er al vleermuizen in de twaalf bunkers. Dit waren echter kleine aantallen. Natuurmonumenten en de VZZ verwachten dat dit aantal nu sterk zal stijgen. Een paar jaar geleden zijn met succes al vijf bunkers vleermuisvriendelijk gemaakt. Bij de vleermuistellingen deze winter zijn in elke bunker zeventig tot negentig watervleermuizen en een aantal franjestaarten, gewone baardvleermuizen en grootoorvleermuizen geteld. Vooral de franjestaart is zeldzaam in Nederland. Vleermuizen eten noch drinken tijdens hun slaap. Om uitdrogen te voorkomen moeten de bunkers dus een hoge luchtvochtigheid hebben. Daarom zijn vrijwel alle openingen van de twaalf bunkers bij Slot Haamstede afgesloten.

Meer bunkers
Natuurmonumenten hoopt de komende jaren nog meer bunkers als winterverblijf te kunnen verbeteren. Op Slot Haamstede beheert Natuurmonumenten 45 bunkers. In 26 daarvan leven vleermuizen. Om het beheer van het bos nog beter af te stemmen op de wensen van de vleermuizen, doen Natuurmonumenten samen met de experts van de VZZ de komende jaren extra onderzoek. De 'opknapbeurt' van deze twaalf kostte in totaal 10.000 euro. De provincie Zeeland heeft de kosten voor haar rekening genomen in het kader van het Soortenbeleid.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet