NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

CO2-Bomenprijs 19 februari 2006

Op 20 februari reikt Staatssecretaris Pieter Van Geel voor de eerste keer de CO2-Bomenprijs uit. De prijs wordt uitgereikt aan de gemeente die op Boomfeestdag-2005 de meeste CO2 heeft vastgelegd door middel van het aanplanten van bomen. Er zijn 3 gemeenten genomineerd, te weten Hilvarenbeek, Veendam en Dronten. De prijs is een initiatief van Stichting Nationale Boomfeestdag en is een nauwe samenwerking tussen GreenCard Visa en MilieuCentraal . Tijdens deze prijsuitreiking zal de Staatssecretaris tevens de CO2-Bomenprijs-website voor kinderen en gemeenten lanceren. (www.milieucentraal.nl).

Met het instellen van de prijs wil Stichting Nationale Boomfeestdag gemeenten stimuleren om meer bomen te planten en dit vervolgens vooral te doen op Boomfeestdag met hun schooljeugd. Jonge bomen hebben CO2 nodig om te groeien en dus is het nodig om veel bomen te planten. Alleen al op de Boomfeestdag planten kinderen jaarlijks ruim 100.000 bomen. De jeugd erbij te betrekken is belangrijk, omdat alle te nemen natuur-en milieumaatregelen gedaan worden om hen straks een gezonde toekomst te garanderen.

Doelstelling
Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen Ún hun ouders op een positieve wijze de waarde en het belang van een gezonde natuur te laten inzien, in de verwachting dat zij die natuur hierdoor beter gaan respecteren en onderhouden.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet