NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groningen tevreden over bestrijding van muskusratten

7 februari 2006

De laatste jaren gaat het de goede kant op met de bestrijding van muskusratten in Groningen. In 2003 werden ruim 48.000 ratten gevangen, in 2004 zijn 35.600 ratten gevangen en in 2005 waren het er ruim 31.000. Dat betekent dat de muskusrattenpopulatie in de provincie de afgelopen jaren behoorlijk is afgenomen. Er zijn echter nog steeds gebieden waar relatief veel muskusratten zitten, vooral tussen de stad Groningen en Winsum is dit het geval. Dat blijkt uit het grote aantal ratten dat gedurende het jaar in dit gebied wordt gevangen. Om de situatie in dit gebied te verbeteren, is een grootscheepse bestrijdingsactie gehouden. Gedurende anderhalve week hebben 22 muskusrattenbestrijders het gebied afgekamd en zijn 440 muskusratten gevangen.

Het doel van deze actie was om voor de voortplantingsperiode in het voorjaar de populatie drastisch te verkleinen. Hierdoor kunnen minder ratten uitzwermen over de omgeving en zich voortplanten. De muskusrat kan door zijn leefgewoontes grote schade veroorzaken aan dijken, oevers, dammen, wegen en landbouwgewassen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet