NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Amsterdam tekent voor Laag Holland

9 februari 2006

Wethouder Hester Maij heeft namens de gemeente Amsterdam haar handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Laag Holland. Naast ambtelijke en bestuurlijke steun investeert Amsterdam dit jaar 100.000 euro in het nationale landschapspark.

Voorzitter Willemien van Montfrans van Laag Holland toonde zich opgetogen: "Dit betekent dat Amsterdam zich direct betrokken voelt bij het vormgeven van Nationaal Landschap Laag Holland. Die steun is zeer welkom, want er is veel voor nodig om dit prachtige open landschap te behouden en waar nodig te versterken." Wethouder Maij is eveneens verheugd dat Amsterdam gaat investeren in de bijzondere landschappelijke waarden van Laag Holland. Een gebied dat Amsterdamse recreanten veelvuldig bezoeken en waarderen, vooral om de afwisseling en de weidsheid.

Laag Holland, de regio tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn, beslaat grofweg eenderde van de provincie Noord-Holland. Het palet aan veenweiden en droogmakerijen dat het gebied domineert is uniek in de wereld. De aanwijzing door het Rijk tot nationaal landschap in 2004 vormde voor bestuurders, boeren en natuurbeschermers het signaal om hun krachten te bundelen. Dit doen zij binnen de Stichting Nationaal Landschap Laag Holland. Deze samenwerking is een sterke troef om de landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Niet door er een hek omheen te plaatsen, maar door te investeren in vernieuwing en verbetering van zowel het landschap als de dorpskernen.

Laag Holland heeft ook een website: www.laag-holland.nl

Bijlage: Kengetallen en partners

  Kengetallen:
 • Nationaal Landschap: sinds 2004
 • Aantal inwoners: 350.000
 • Totale grootte: 54.000 ha (eenderde van de gehele provincie Noord-Holland)
 • UNESCO-gebied (werelderfgoederen Beemster en Stelling van Amsterdam): 12.000 ha
 • Reservaatgebied: 12.500 ha
 • Habitatgebied 5.300 ha
 • Vogelrichtlijngebied: 4.600 ha
 • Belvedèregebied: 18.300 ha

Partners Laag Holland:

  De gemeente Amsterdam werkt vanaf vandaag met de volgende partners samen in Nationaal Landschap Laag Holland:
 • Provincie Noord-Holland
 • Landschap Noord-Holland
 • Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland
 • De gemeenten Zaanstad, Schermer, Castricum en Graft-De Rijp
 • Stadsdeel Amsterdam-Noord
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer en Tussen IJ en Dijken
 • LTO Noord
 • Staatsbosbeheer Noord-Holland
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
 • Samenwerkende Waterlandse Gemeenten (ISW)
    
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet