NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel moet EHS-doelen harder aanpakken 3 februari 2006

De provincie Overijssel moet keihard aan de slag om de doelen van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in 2018 te halen. De EHS, bedoeld om de achteruitgang van de natuur te stoppen, zal dan een samenhangend netwerk van natuurgebieden moeten zijn. In opdracht van Provinciale Staten van Overijssel heeft een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van mr. dr. A.J.E. Havermans- de stand van zaken rond de EHS onderzocht. Volgens de commissie moet de provincie haar regiefunctie versterken en meer inspanningen plegen op het gebied van particulier natuurbeheer. Het rijksbudget voor grondverwerving loopt af in 2015 en het wordt nog een zware opgave om voor die tijd 40 procent particulier natuurbeheer te realiseren.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet