NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Raad voor het Landelijk Gebied

19 januari 2006

Vandaag zijn de leden van de Raad voor het Landelijk Gebied ge´nstalleerd voor de komende vier jaar. De nieuwe voorzitter is prof. mr. P.C.E. van Wijmen. De raad telt twaalf leden. Twee leden van de Raad voor het Landelijk Gebied zijn voor deze raadsperiode herbenoemd: ir. J.T.G.M. Koolen en dr. ir. H.J. Silvis. De Raad voor het Landelijk Gebied is het onafhankelijke adviesorgaan van de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De raad adviseert de regering en het parlement over strategische keuzes voor de (middel)lange termijn. De adviezen gaan in op de hoofdlijnen van het beleid van het ministerie van LNV.

Samenstelling
Voorzitter

 • prof. mr. P.C.E (Peter) van Wijmen (hoogleraar en staatsraad i.b.d.) Leden
 • J.M. (Marja) van Bijsterveldt (bestuurder)
 • drs. B.J.M (Ben) van Essen (socioloog)
 • ir. J.T.G.M. (Koos) Koolen (zelfstandig adviseur)
 • (Jannie) Lamberts (melkveehouder)
 • prof. dr. M.J.A. (Marjan) Margadant- van Arcken (filosoof/pedagoog)
 • (Tracy) Metz (schrijfster en journaliste)
 • dr. M.C. (Marijke) van Schendelen (zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkelingen)
 • dr. ir. H.J. (Huib) Silvis (econoom)
 • (Frans) Tielrooij (politicus)
 • prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist (bestuurskundige)
 • drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet (burgemeester Leusden)
Informatie over de Raad voor het Landelijk gebied is ook te vinden op: www.rlg.nl.
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet