NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman stelt commissie Oostvaardersplassen in

19-01-2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag de leden van de commissie Oostvaardersplassen bekendgemaakt, in een brief aan de Tweede Kamer. Deze commissie van internationale deskundigen zal de minister adviseren over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. De commissie staat onder leiding van de heer drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor, voormalig staatssecretaris van LNV. De commissie Oostvaardersplassen is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer.

Naast de heer Gabor nemen vijf wetenschappers zitting in de commissie: prof. T.H. Clutton-Brock (UK), dr. M.B. Coughenour (USA), dr. P. Duncan (F), prof. R.J. Putman (UK) en dr. D. Reynolds (UK). Twee parkdeskundigen completeren de commissie: Dr. D. Cumming (Zimbabwe) en dr. R. Soriguer (E).

De commissie van internationale deskundigen komt dit jaar bijeen op 10/11 februari en 19/20 mei. In februari brengt de commissie een bezoek aan de Oostvaardersplassen, om zich een beeld te vormen van de situatie van de grote grazers in de winter. Daarnaast spreekt de voorzitter met diverse betrokkenen om de problematiek volledig in kaart te brengen. In juni zal de commissie Oostvaardersplassen haar advies aanbieden aan minister Veerman.

De commissie zal antwoord geven op drie vragen. Is een stabiel, en qua dierenwelzijn verantwoord, ecosysteem met grote grazers realiseerbaar in de Oostvaardersplassen, gezien de oppervlakte van het gebied? Zo ja, onder welke condities (waaronder de condities voor de soorten)? Wat zijn de gevolgen van de aanleg van een Robuuste Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe voor het ecosysteem en in het bijzonder van de populaties heckrunderen, konikpaarden en edelherten?

Biografische informatie over de leden
Drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor is voormalig staatssecretaris van LNV (1990-1994) en werkte van 1998 tot 2004 als landbouwraad in Boedapest.
Prof. T.H. (Tim) Clutton-Brock is professor of animal ecology aan de University of Cambridge, Cambridge, UK. Hij is hoofd van de Large Animal Research Group van deze universiteit.
Dr. M.B. (Michael) Coughenour is onderzoeker aan het National Resource Ecology Laboratory, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA. Hij heeft onderzoek gedaan naar de draagkracht van ecosystemen in onder meer Tanzania, Venezuela en Zuid-Afrika.
Dr. D. (David) Cumming werkte jarenlang voor Zimbabwe's Department of National Parks and Wildlife Management. Momenteel werkt hij als onafhankelijk adviseur en als onderzoeker aan de University of Zimbabwe in Harare.
Dr. P. (Patrick) Duncan is directeur van het Centre d'Etudes Biologiques de Chize, Beauvoir sur Niort, Frankrijk. Daarvoor werkte hij aan onderzoek over grote grazers in de Camargue.
Prof. R.J. (Rory) Putman is emeritus professor aan het Department of Biological Sciences van de Manchester Metropolitan University, Manchester, UK. Hij deed onder meer onderzoek naar de populatie-ecologie van grote herbivoren.
Dr. D. (Debby) Reynolds werkt als chief veterinarian officer voor het Department for Environment, Food and Rural Affairs in London, UK.
Dr. R. (Ramon) Soriguer is verbonden aan het Estacion Biologica van nationaal park Donana, Sevilla, Spanje. Vanuit dit station worden diverse onderzoeken gedaan, onder meer naar populatie-ecologie.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet