NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Actief Randenbeheer Drenthe met gras- en kruidenranden langs akkers

19 januari 2006

In Drenthe begint dit jaar een proef met het speciaal beheer van randen langs akkers en grasland. Doel van het project zijn een vergroting van de biodiversiteit en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tevens moet de proef aantonen hoe deze zaken optimaal in de agrarische bedrijfsvoering kunnen worden ingepast. 'Actief Randenbeheer Drenthe' is een initiatief van de waterschappen Velt en Vecht en Hunze en Aa's, de landbouworganisatie LTO Noord en de provincie Drenthe. In het provinciehuis in Assen ging het experiment vanmiddag officieel van start met de uitreiking van projectborden aan de eerste deelnemers.

Op de startbijeenkomst zei gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) veel te verwachten van het project, een voorbeeld van de zogeheten groene en blauwe diensten. Langs akkers worden graskruiden ingezaaid; langs grasland vindt geen bemesting plaats en wordt speciaal maaibeheer toegepast. 'Met het instrument randenbeheer leveren we naar verwachting een aanzienlijke bijdrage aan de rijksdoelstellingen ten aanzien van onder meer de biodiversiteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater.' Ze riep het rijk op het project bij succes financieel te ondersteunen, omdat 'de initiatiefnemers te weinig middelen hebben om het instrument op grotere schaal toe te passen'.

Het proefproject is geconcentreerd rond de plaatsen Eexterveen, Tweede ExloŽrmond, Geesbrug en Amsterdamscheveld. Zestien agrarische ondernemers gaan vooralsnog gedurende een jaar ervaringen opdoen met het beheer van perceelranden. Daarna volgt een evaluatie. Die moet inzicht geven in de te verwachten resultaten voor de toekomst. Aan de hand van metingen zal worden bepaald welke effecten het randenbeheer heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater, insectenpopulaties, vogels, kleine zoogdieren en de vegetatie langs akkers en in en rond de sloten. Aanleiding van het proefproject randenbeheer is de herhaalde vraag van agrariŽrs die aan agrarisch natuurbeheer willen doen in gebieden, die niet in aanmerking komen voor de subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer (SN en SAN). Het project moet leiden tot een betere ontwikkeling van het agrarische landschap en daarmee tot een toename van het aantal ondernemers dat mee wil doen aan dit soort perceelrandenbeheer. Royal Haskoning, DLV Plant en PPO AGV (Wageningen UR) voeren het project uit.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet