NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landinrichtingscommissie Drentsche Aa ge´nstalleerd met verbrede opdracht

19 januari 2006

Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) heeft in Deurze de Landinrichtingscommissie Drentsche Aa ge´nstalleerd. Die vervangt de commissie in oude samenstelling, die sinds september 1998 actief is geweest. Er bleek behoefte aan een landinrichtingscommissie met een bredere opdracht, gebaseerd op het Beheers-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan voor de Drentsche Aa en de Integrale Kansenkaart.

Nadat het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa in november 2004 de Integrale Kansenkaart (IKK) en de Landschapsvisie Drentsche Aa hadden vastgesteld, is de provincie gevraagd de landinrichtingscommissie een ruimere opdracht te geven. De commissie moest ook kunnen functioneren als uitvoeringsorgaan van het Overlegorgaan Drentsche Aa en als gebiedsmakelaar. Gedeputeerde staten van Drenthe hebben vervolgens een projectnota opgesteld om de gewenste opdracht en samenstelling te kunnen bepalen. Daarin is geconcludeerd, dat het herstel van het watersysteem, in combinatie met het verbeteren van de landbouwstructuur en realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), van groot belang is voor de leefomgeving. Tevens worden de doelen gediend voor een Nationaal Landschap. In de landelijke Nota Ruimte is het volledige stroomgebied van de Drentsche Aa aangewezen als ÚÚn van de twintig Nationale Landschappen.

De Landinrichtingscommissie uit 1998 had als opdracht de landbouwkundige structuur te verbeteren en de EHS te realiseren door middel van vrijwillige kavelruil. Gedeputeerde Edelenbosch prees eind vorig jaar op een afscheidsbijeenkomst de voortvarendheid, waarmee de scheidende leden hun opdracht hebben uitgevoerd. Inmiddels is ongeveer 1300 hectare op vrijwillige basis geruild. Vanuit de nieuwe opdracht kan in deelgebieden het instrument Herinrichting met een Administratief Karakter (HAK) worden ingezet. Daarnaast blijft in het hele gebied kavelruil op vrijwillige basis mogelijk. Het totale gebied is rond de 27.000 hectare groot, waarvan grofweg 55 procent van de oppervlakte een blijvende agrarische bestemming heeft.

De heer R.W. Munniksma is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Landinrichtingscommissie Drentsche Aa. Daarin zitten verder vertegenwoordigers van de landbouw, natuur- en milieuorganisaties, de recreatiesector, gemeenten en de waterschappen. De provincie is als adviserend lid in de commissie vertegenwoordigd. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) verzorgt het secretariaat van de Landinrichtingscommissie.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet