NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Startschot Natuurverbinding Naardermeer - Ankeveense Plassen

23 januari 2006

Maandag 23 januari aanstaande is een belangrijke mijlpaal voor de natuur in Nederland. Op deze dag geeft minister S.M. Dekker van VROM het startschot voor de aanleg van een nieuwe levensader voor het Naardermeer. De provincie Noord-Holland realiseert een natuurverbinding tussen Naardermeer en Ankeveense Plassen in combinatie met de reconstructie van de Gooilandse weg/Loodijk bij Ankeveen, waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Duurzame natuur
De verbinding is zo belangrijk omdat het Naardermeer geÔsoleerd ligt van haar natuurlijke omgeving. De natuurverbinding vergroot voor veel diersoorten op de lange termijn de kans om te overleven. De verbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen is onderdeel van de Natte As, een moerasverbinding die alle natte natuurgebieden tussen de Biesbosch en het Lauwersmeer aan elkaar moet koppelen. Door grotere ecologische eenheden te maken wordt de kwaliteit en de duurzaamheid van de natuur versterkt.

Wat wordt er gemaakt
De verbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen bestaat uit twee grote faunapassages onder de provinciale weg van 75 meter breed en 3 meter hoog. De weg komt op twee parallelle viaducten, met een brede, open ruimte tussen de rijbanen. Zo kan het daglicht in de passages doordringen en vegetatie onder de weg doorgroeien. Een van de passages komt vlak bij de molen van Ankeveen. De 's-Gravelandse Vaart wordt hier een stuk naar het noorden verlegd om ruimte te maken voor moerasterreinen en poelen aan weerszijden van de weg. Deze passage wordt gecombineerd met een fietsverbinding: een nieuw fietspad onder de weg met aansluitend een fietsbrug over de 's?Gravelandse Vaart.

Samenwerking
Al in 1993 werden in het kader van het Herstelplan Naardermeer de eerste ideeŽn voor de natuurverbinding gelanceerd. Door opname van de verbinding in de Groene Uitweg, heeft het project een grote stimulans gekregen. Nu 13 jaar later is het zeker dat de Natuurverbinding er ook echt komt. De financiering van de kosten van 12 miljoen euro is rond en onder aanvoering van de provincie Noord-Holland en de Vereniging Natuurmonumenten wordt een samenwerkingsovereenkomst met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeenten Hilversum en Weesp getekend om het project tot uitvoering te brengen. Het komend jaar worden bestekken gemaakt en vergunningprocedures doorlopen, zodat in het voorjaar van 2007 de schop daadwerkelijk de grond in kan.

Kwaliteit en veiligheid
Omdat met het project niet alleen de natuur maar ook de verkeersveiligheid van de provinciale weg N236 verbeterd wordt, betaalt de provincie Noord-Holland de helft van de kosten: 6 miljoen euro. Minister Dekker brengt een cheque van 2,4 miljoen euro mee, omdat de Natuurverbinding een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit oplevert. Natuurmonumenten draagt in totaal 1,25 miljoen euro bij, het ministerie van LNV een zelfde bedrag en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht betaalt 1 miljoen euro.

Leden betalen mee
De feestelijk start van de Natuurverbinding vormt ook de afsluiting van het 100-jarig jubileum van Natuurmonumenten. De vereniging heeft in het jubileumjaar 2005 haar leden om extra financiŽle steun gevraagd voor onder andere dit project. Die steun is er gekomen: maar liefst 750.000 euro van de bijdrage van Natuurmonumenten is gedoneerd door de leden van Natuurmonumenten!
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet