NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Port of brabant haalbaar: Polderlandschap blijft open

17 januari 2006

Het college van Burgemeester en wethouders van Moerdijk reageert verheugd op de uitkomst van de verkenning over Port of Brabant. Vandaag, 17 januari '06 maakten provincie en gemeente dat bekend dat dit plan een haalbaar alternatief is voor Moerdijkse Hoek. Voor de verdere uitwerking van Port of Brabant ondertekenen provincie en gemeente een afsprakenovereenkomst. Als de afspraken worden nagekomen, trekt de provincie het streekplantraject Moerdijkse Hoek in. De wens van bevolking en gemeenteraad wordt hiermee vervuld, het weidse polderlandschap tussen de A16 en A17 blijft open.

De afgelopen maanden is veelvuldig overleg gevoerd tussen de provincie en de gemeente Moerdijk. Inzet was de haalbaarheid van het alternatieve plan Port of Brabant in plaats van het in het polderlandschap geplande industrieterrein Moerdijkse Hoek. Beide colleges besloten in november 2005 dit alternatieve plan op haalbaarheid te laten onderzoeken. Twijnstra en Gudde heeft de verkenning uitgevoerd.

In het kort komt het er op neer dat uitbreiding op het bestaande industrieterrein Moerdijk haalbaar is. Landaanwinning in het Hollandsch Diep en het nat invullen van de insteekhaven Roode Vaart vergen nader onderzoek. Als haalbaarheid en kosten hiervan niet in relatie staan tot het aantal hectare, dan wordt ingezet op een onderzoek naar hoogwaardige ontwikkeling in de nabijheid van het station Lage Zwaluwe.Dat het alternatief haalbaar blijkt, wordt extra ondersteund door de uitkomsten van het Centraal Planbureau. Uit de bedrijfslocatiemonitor 2005 blijkt dat de ruimtevraag in Brabant, in het bijzonder voor zeehaventerreinen in West Brabant naar beneden is bijgesteld. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders en ambtenaren van beide overheden, hebben hard onderhandeld. Voor de verdere samenwerking hebben provincie en gemeente een afsprakenkader opgesteld. Door ondertekening van dit kader, verplichten beide overheden zich tot het uitwerken van die afspraken. Uiteindelijk wordt dan het streekplantraject Moerdijkse Hoek beeindigd en wordt ingezet op een gefaseerde realisering van Port of Brabant.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet