NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Industrieterrein Moerdijkse Hoek als overbodig afgeblazen

17 januari 2006

Milieudefensie is verheugd dat het provinciebestuur van Noord-Brabant afziet van de aanleg van het 600 hectare tellende bedrijventerrein Moerdijkse Hoek. 'Eindelijk ziet ook de provincie in dat er geen noodzaak en draagvlak is voor de aanleg van zo'n grootschalig bedrijventerrein,' aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie. De organisatie roept andere provincies op het voorbeeld van Brabant te volgen en af te zien van plannen voor overbodige nieuwe bedrijventerreinen.

Milieudefensie vindt het terecht dat Moerdijkse Hoek, een van de 'toplocaties' uit de Nota Ruimte van minister Dekker, van tafel is. 'Het verstand heeft het gelukkig gewonnen van de ongefundeerde bouwdrift,' aldus Willem Verhaak. 'Nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek zijn niet aangetoond. Dat geldt ook voor veel andere voorgenomen bedrijventerreinen in Nederland. Wij roepen andere provincies op hun plannen nog eens kritisch te bekijken. Ook de Tweede Kamer zou de gigantische ruimteclaim voor nieuwe bedrijventerreinen in de Nota Ruimte nog eens tegen het licht moeten houden'. Uit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie bleek eerder dat veel plannen voor bedrijventerreinen in Nederland overbodig zijn.

In oktober 2004 bleek uit het rapport Nut en Noodzaak van Moerdijkse Hoek van de TU Delft en onderzoeksbureau STOGO in opdracht van Milieudefensie, dat op bestaande bedrijventerreinen in West-Brabant en omstreken (waaronder Moerdijk) de komende vijftien jaar nog voldoende ruimte is voor bedrijven om zich te vestigen en te groeien.

De beslissing van het Brabantse provinciebestuur is een klinkende overwinning voor de Stichting Behoud Buitengebeid Moerdijk (SBBM), Milieudefensie en de gemeente Moerdijk. De milieuorganisaties en de gemeente verzetten zich al jaren tegen de aanleg van dit grootschalige bedrijventerrein in de open polders van Moerdijk. Moerdijkse Hoek zou de het open landschap en de leefbaarheid nog verder aantasten Het gebied staat door het nabijgelegen industrieterrein Moerdijk en de A16 en A17 al zwaar onder druk.

Verhaak: 'Voor de 300 hectare bedrijventerrein die de provincie nu wil realiseren, hoeft geen nieuw terrein te worden aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat er genoeg ruimte is op bestaande terreinen die vaak braak liggen, of intensiever kunnen worden benut. Het landschap en de open ruimte blijven zo gespaard.'  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet