NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer: in 2006 grotere inzet voor balans tussen mens en natuur

10 januari 2006

Staatsbosbeheer gaat luider uiting geven aan het belang van de natuur voor de Nederlandse samenleving. Dit maakte Kees Vriesman, algemeen directeur van Staatsbosbeheer, vandaag bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. De natuur in Nederland dreigt het onderspit te delven door de vele grote veranderingen in onze samenleving.

Staatsbosbeheer wil de kwaliteit van de groene leefomgeving waarborgen zodat mens, plant en dier blijven beschikken over noodzakelijke zuurstof en ademruimte. Die komt er alleen als de belangen van mens Ún natuur in evenwicht zijn. Die gevoelige balans wordt flink verstoord. De klimaatveranderingen be´nvloeden ook het klimaat in Nederland en zijn nu al merkbaar in de waterhuishouding. De Nieuwe Kaart van Nederland toont zorgwekkend plannen om groene gebieden te bebouwen en de natuur op te offeren voor wonen, werken en mobiliteit. De interesse en betrokkenheid bij natuur in onze vergrijzende en veelkleurige samenleving neemt af, vooral bij jongere generaties. In het geweld van al deze ontwikkelingen dreigt de stem van de natuur ten onder te gaan.

Staatsbosbeheer heeft haar toekomstvisie geactualiseerd en besloten dat het krachtiger moet opkomen voor de balans tussen natuur en mens. Kees Vriesman: Door onze meer dan 100-jarig lange ervaring hebben wij verstand van natuurterreinen en landelijk gebied. Wij snappen wat mensen van de natuur verwachten. Wij weten dus wat er nodig is om de gevoelige balans te handhaven en we zullen dat veel meer laten horen ook..

In 2006 wordt bijvoorbeeld een programma gestart om alle basisscholieren minimaal 1 keer de natuurgebieden te laten bezoeken. Ook gaat Staatsbosbeheer, samen met het Sociaal Cultureel Planbureau, starten met een Staatsbosbeheermonitor om beter zicht te krijgen op voor ons belangrijke trends en ontwikkelingen in de samenleving.

Wonen en werken in een groene omgeving is gezond; zowel lichamelijk als geestelijk. Ook herstel verloopt veel sneller in een groene omgeving. Daarom wordt samenwerking gezocht en versterkt om de groene leefomgeving te verbeteren. Daarmee kan een enorme impuls gegeven worden aan preventieve gezondheidszorg.

De volledige toespraak is beschikbaar via www.staatsbosbeheer.nl  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet