NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur onder druk door zuinige Europese Unie

10 januari 2006

De nieuwe Europese begroting zet zowel het plattelandsbeleid als het natuurbeleid onder druk. Dat schreven Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, De Landschappen en Staatsbosbeheer op 23 december 2005 in een brief aan minister Zalm. De organisaties opperen dat de verlaging van de jaarlijkse afdracht van Nederland aan de Europese Unie financiŽle mogelijkheden biedt om het nationale plattelands- en natuurbeleid te ondersteunen.

De nieuwe EU-begroting resulteert in een bezuiniging op het plattelandsbeleid ter grootte van bijna 22 procent. Dit is met name ongunstig voor het creŽren van meer natuurwaarde in het landelijke gebied. In Nederland is straks geen 60 miljoen euro, maar slechts 48 miljoen euro Europese financiering per jaar beschikbaar voor plattelandsbeleid: een achteruitgang met 12 miljoen euro. Ook het budget voor het beheer van agrarische natuur en het Nederlandse landschap zal afnemen door de nieuwe EU-begroting. De natuurorganisaties verwachten nadelige gevolgen voor onder meer het nationale weidevogelbeleid en de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur.

Verbaasd en teleurgesteld reageren de natuurorganisaties op het feit dat het Europese beleid voor bescherming van de Europese biodiversiteit, Natura 2000, in de hele begroting niet wordt genoemd. Dit terwijl zowel de Milieuraad als het Europese Parlement nadrukkelijk hebben gevraagd om voldoende budget voor dit beleid, onder andere via het zogenaamde LIFE+ fonds. Het Europees Parlement vroeg in totaal Ä 9,5 miljard voor Natura 2000, waarvan jaarlijkse 24 miljoen euro voor het Nederlandse natuurbeleid bestemd zou zijn.

De natuurorganisaties constateren een serieus tekort aan Europese financiering voor het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Zij dringen er bij minister Zalm op aan jaarlijks minimaal 36 miljoen euro (24 + 12 miljoen) te reserveren voor het behoud van de biodiversiteit. De financiering hiervoor wordt logisch gevonden in de lagere afdracht aan de Europese Unie.

Klik hier voor de brief aan minister Zalm (23 december 2005)  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet