NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toorts der verwachting 2006 voor Achmea

5 januari 2006

Op 5 januari hebben zes Utrechtse natuur- en milieuorganisaties de Toorts der Verwachting overhandigd aan Achmea. De zorgverzekeraar gaat hiermee de uitdaging aan om natuur en milieu in Provincie Utrecht extra aandacht te geven. Het is het zesde jaar dat de Toorts wordt aangeboden.

Natuur, milieu en gezondheid
Met de Toorts der Verwachting in de hand ontwikkelt Achmea in 2006 samen met de Utrechtse organisaties een programma om natuur, milieu en gezondheid onder de aandacht van haar klanten en medewerkers te brengen, zoals de organisatie van nordic walking in de natuur. De Toorts is uitgereikt aan Achmea, omdat natuur, milieu en gezondheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Schone lucht en schoon water hebben mensen nodig om te overleven. Uit onderzoek blijkt bovendien dat natuur, buiten zijn en vooral buiten bewegen goed is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Toorts der Verwachting
De Toorts der Verwachting is een initiatief van zes samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in Utrecht. Elk jaar dagen zij met de uitreiking van de Toorts een partij uit om zijn beste beentje voor te zetten voor natuur en milieu in de provincie Utrecht.

Gemeente Utrecht maakt verwachting waar
In 2005 ontving de gemeente Utrecht de Toorts der Verwachting. Volgens de zes natuur- en milieuorganisaties heeft zij de verwachting waargemaakt. Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Wonen Louise Van Kleef heeft het afgelopen jaar een sterke stimulans gegeven aan de realisatie van natuur- en recreatiegebieden rondom de stad. De Toorts is daarvoor een goede prikkel geweest om zelf initiatieven te nemen, bijvoorbeeld voor de faunapassage onder de Biltsche Rading. Dankzij de grotere aandacht voor Utrecht in 't Groen werken de provincie Utrecht en Bestuur Regio Utrecht om concrete knelpunten in de uitvoering van groen rond de stad Utrecht op te lossen. Zo is onlangs gestart met het planten van enkele bomen op landgoed Haarzuilens. De zes Utrechtse natuur- en milieuorganisaties zijn:

  • Natuurmonumenten
  • Het Utrechts Landschap
  • IVN Consulentschap Utrecht
  • Landschapbeheer Utrecht
  • Natuur- en Milieufederatie Utrecht
  • Staatsbosbeheer
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet