NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fototentoonstelling 'Het geschikte landschap' over plattelandsontwikkeling

10 januari 2006

Onder het motto 'Platteland in Uitvoering, een buitenkans voor Limburgers' wordt in Limburg een groot aantal projecten uitgevoerd. De projecten hebben steeds als uitgangspunt het leveren van een bijdrage aan een duurzaam vitaal platteland. Hoe staat het nu met die projecten? Wat is er al gebeurd? Hoe zien gerealiseerde projecten er uit? Vanuit de gedachte 'En beeld zegt meer dan 1000 woorden' heeft de Provincie Limburg samen met de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht een fototentoonstelling georganiseerd met als titel 'Het Geschikte Landschap'. Studenten van de Academie voor Beeldende Kunsten zijn het landelijk gebied ingetrokken om foto's te gaan maken, en zo hn visie te geven op het platteland en de ontwikkelingen.

De resultaten daarvan zijn van maandag 23 januari tot en met vrijdag 24 februari te zien in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. De tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur.

Op dit moment zijn zo'n 150 projecten in uitvoering in het landelijk gebied van Limburg, verdeeld over de negen gebieden. Het gaat daarbij om een totale investering van 50 miljoen, inclusief bijdragen vanuit Rijk ( 20 miljoen), Europa ( 3 miljoen) en Provincie ( 10 miljoen).

De plattelandsprojecten variren van de ontwikkeling van economische sectoren als landbouw en recreatie, de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap tot het vergroten van de leefbaarheid van het platteland. Interessant zijn vooral die projecten waarmee meerdere doelen worden bereikt, de zogenaamde integrale projecten. De doelen voor de plattelandsontwikkeling staan in het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg en het Plan van Aanpak Zuid-Limburg Vitaal Platteland. De Provincie heeft deze plannen in nauwe samenspraak met de regio opgesteld. Omdat is afgesproken dat er een belangrijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze plannen in de gebieden zelf ligt is Limburg opgedeeld in negen gebieden. In elk gebied is een gebiedscommissie ingesteld die de uitvoering ter hand neemt.

Voor de fototentoonstelling zijn in elk gebied twee projecten geselecteerd en in beeld gebracht. Aparte aandacht is er voor de werkzaamheden van de 25-jarige Stichting IKL, die op diverse plaatsen in Limburg betrokken is bij landschapsprojecten. Ook is er een aparte hoek waar voortdurend de TV-serie Route 2020 over plattelandsontwikkeling in Limburg te zien is.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet