NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Brabant bij Klimaatverbond Nederland

13 januari 2006

Op voorstel van Provinciale Staten is de provincie Noord-Brabant lid geworden van de vereniging Klimaatverbond Nederland. Van deze vereniging zijn al meer dan 120 gemeenten, provincies en andere overheden lid. De Vereniging Klimaatverbond Nederland is opgericht om, in Nederland en internationaal, samen problemen aan te pakken en op te treden met als voornaamste doel het klimaat- en milieubeleid op een hoger niveau te brengen.

Reeds vorig jaar verzocht GroenLinks middels een motie aan Gedeputeerde Staten om als provincie lid te worden van deze vereniging. Indertijd spitste de discussie zich toe op de vraag in hoeverre de statuten van de vereniging onderschreven konden worden door de provincie.

Nu is gebleken dat het lidmaatschap voornamelijk bedoeld is om de gezamenlijkheid in de aanpak van de klimaat- en milieuproblemen te vergroten, heeft de provincie Noord-Brabant zich ook aangemeld.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet