NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijksvergoeding bij invoering Malta aangepast

23 december 2005

IPO, OCW en VNG zijn het eens over de vergoeding door het Rijk van kosten door invoering van de Maltawetgeving. De wet is bedoeld om de archeologie te beschermen en gaat uit van het principe dat de verstoorder betaalt. De naam Malta is te danken aan het Europese Verdrag dat in 1992 op dit punt in Valetta is gesloten. De Maltawet leidt tot nieuwe en zwaardere taken van provincies en gemeenten. Begin dit jaar hield de Tweede Kamer het voorstel nog aan omdat IPO, VNG en OCW er over de taken en de vergoeding niet uit kwamen. IPO en VNG vonden de drempel om een beroep te doen op de kas bij excessieve kosten veel te hoog en de algemene vergoeding te laag.

De drempel is nu gehalveerd naar een bedrag dat overeenkomt met een halve euro per inwoner per project. Vanaf volgend jaar reserveert het rijk structureel 1,2 miljoen per jaar hiervoor. Incidenteel komen er nog 3 miljoen in 2006 en 7 miljoen in 2007 bij. Over de criteria voor toekenning uit die extra middelen wordt nog overlegd. Ze zijn in ieder geval anders dan die voor het structurele bedrag.

En, om het lijstje met miljoenen voor archeologie in de provincie af te sluiten: buiten de hier al genoemde vergoeding voor pieken in de kosten van opgraving, wordt structureel 2,65 miljoen in de provinciepot gestort, wat meer is dan in de eerste opzet, en nog eens 3,5 miljoen voor de aanloopkosten. Het ziet er naar uit dat de Kamer de wet begin volgend jaar zal aannemen. Daar hebben wij geen bezwaar meer tegen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet