NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veel inzet provincies nodig voor ILG

23 december 2005

De provincies zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren voor de feitelijke invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) per 1 januari 2007, luidt de conclusie van de Visitatiecommissie ILG. Commissievoorzitter Thom de Graaf heeft het rapport Kansen Verzilveren op 21 december 2005 aangeboden aan IPO-voorzitter Jan Franssen. De Graaf heeft als voorzitter van de visitatiecommissie de afgelopen maanden indringende gesprekken gevoerd met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. De opdracht aan de commissie was, de vraag te beantwoorden of de provincies klaar zijn om per 2007 met het ILG aan de slag te gaan.

Als aandachtspunten noemde De Graaf onder meer de noodzaak om als provincie een scherpe visie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Ook moeten de provincies een duidelijke visie hebben op de wijze waarop de nieuwe regierol wordt vormgegeven. De bestuurlijke co÷rdinatie moet daarvoor worden versterkt. Voorts is een goede ambtelijke inbedding in de organisatie van groot belang, en moeten maatschappelijke organisaties beter worden betrokken bij de voorbereiding van het beleid. De Graaf benadrukte dat het ILG van strategisch belang is voor de provincies en drong erop aan dat provincies onderling kennis uitwisselen. Hij ziet hier tevens een belangrijke rol voor het IPO.

IPO-voorzitter Jan Franssen, die het rapport in ontvangst nam, gaf aan de analyse van de commissie te herkennen. Het IPO zal het rapport op korte termijn bespreken en afspraken voorbereiden over de nadere aanpak.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet