NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijksbreed onderzoek naar toekomstige klimaatafspraken

23 december 2005

Wat kunnen de gevolgen zijn van toekomstige klimaatafspraken? Hoe kan de samenwerking met de Verenigde Staten op technologiegebied nader worden ingevuld? En wat kan Nederland doen om klimaatdoelstellingen in ontwikkelingslanden te bevorderen? Voor dit soort vragen wordt een interdepartementaal beleidsonderzoek ingesteld. Dat heeft de ministerraad vandaag, op voorstel van staatssecretaris Van Geel (milieu) besloten.

De nieuwe werkgroep 'toekomstig† internationaal klimaatbeleid' bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van financiŽn, algemene zaken, economische zaken, buitenlandse zaken, landbouw, verkeer en waterstaat, vrom, het milieu en†natuur planbureau, het centraal planbureau en twee externe deskundigen.

Zie ook( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22284 )
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet