NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe richtlijn vogelgriep

20 december 2005

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is tevreden met de nieuwe Europese richtlijn ter bestrijding van vogelgriep (aviaire influenza), die vandaag in Brussel is vastgesteld. De Nederlandse ervaringen van 2003 met deze ziekte zijn van grote invloed geweest op de inhoud van de nieuwe richtlijn. De nieuwe regels bieden meer keuzemogelijkheden dan de oude richtlijn uit 1992. Ook is het mogelijk om aan de hand van een risico-inschatting maatregelen te bepalen.

Naast noodvaccinatie bij een uitbraak wordt ook preventieve vaccinatie van vogels mogelijk onder de nieuwe richtlijn. Hiervoor heeft minister Veerman zich nadrukkelijk ingezet.

Met de nieuwe richtlijn wordt ook laagpathogene vogelgriep aangifte- en bestrijdingsplichtig. Laagpathogene vogelgriep kan overgaan (muteren) in de agressieve hoogpathogene variant. Bij een besmettingsgeval met de laagpathogene variant wordt een beperkingsgebied van 1 kilometer ingesteld. Op basis van een risico-analyse wordt bepaald welke vogels gedood moeten worden. Tot tevredenheid van minister Veerman is besloten dat de vergoeding voor de geruimde dieren evenhoog wordt als bij hoogpathogene vogelgriep. De bestrijding van hoogpathogene vogelgriep blijft vrijwel ongewijzigd.

De nieuwe richtlijn geldt voor alle pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels. De oude richtlijn gold alleen voor commercieel pluimvee.

Richtlijnen zijn Europese regels die moeten worden omgezet in nationale wetgeving. Bij het omzetten van richtlijnen kan tot op zekere hoogte rekening worden gehouden met nationale omstandigheden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet