NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kroonbesluit schorst verordening provincie Limburg om bomenkap

20 december 2005

Met een Koninklijk Besluit is dinsdag een onderdeel van de provinciale milieuverordening van de provincie Limburg tijdelijk geschorst tot 1 juli 2006. Dit is gebeurd op verzoek van minister Dekker (VROM) in overeenstemming met staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) en minister Remkes (Binnenlandse Zaken). Het onderdeel vormde een nieuwe belemmering voor het ministerie van Defensie voor het afzagen van bomen in een deel van de Schinveldse bossen in Limburg. Voor de Kroon is dat onaanvaardbaar gelet op de urgentie van de werkzaamheden voor de vliegveiligheid op en rond de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen.

Reden voor de tijdelijke schorsing is een recente wijziging van de provinciale milieuverordening. Deze wijziging betekent dat het met ingang van 2 december jl. verboden is om zonder ontheffing machines te gebruiken bij het afzagen van de bomen. De tijdelijke schorsing door de Kroon voorkomt een nieuwe ontheffingsprocedure.

Minister Dekker van VROM heeft 3 augustus jl. het ministerie van Defensie vrijstelling verleend om over te gaan tot de werkzaamheden in de Schinveldse bossen. Deze maatregel is nodig voor de vliegveiligheid op en rond de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. De minister verleende de vrijstelling middels de zogenoemde NIMBY-procedure (Not in my backyard) omdat de gemeente Onderbanken zelf geen vrijstelling wilde verlenen. Op 2 december jl. oordeelde de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat minister Dekker terecht de Nimby-procedure heeft toegepast en dat Defensie de werkzaamheden in de dichtst bij de basis gelegen zes hectare bos mag gaan uitvoeren.

De voorbereidingen voor het afzagen van de bomen zijn inmiddels in gang gezet. De Kroon heeft nu geoordeeld dat de provincie Limburg met het recente besluit een belangrijke nieuwe belemmering heeft opgeworpen voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Volgens de Kroon is het doorlopen van een nieuwe ontheffingsprocedure - gelet op de urgentie van de maatregelen - onaanvaardbaar.

In de periode van schorsing wordt onderzocht of het besluit van Provinciale Staten in aanmerking komt voor vernietiging wegens strijd met het recht of het algemeen belang.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet