NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Steunpunt Monumenten en Archeologie naar Limburgs Museum

20 december 2005

Op 1 januari 2006 gaat het Steunpunt Monumenten en Archeologie van start bij het Limburgs Museum in Venlo. Voor de periode tot en met 31 december 2008 zijn hierover afspraken gemaakt tussen de Provincie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Gedeputeerde Staten verlenen voor de uitvoering van de taken van het steunpunt een subsidie van € 68.000,- per jaar.

Er is gekozen voor het Limburgs Museum omdat het museum de mogelijkheden heeft om de educatieve activiteiten rondom cultureel erfgoed een verdieping te geven. Het Steunpunt richt onder andere een ‘helpdesk’ in, die als vraagbaak gaat fungeren voor zowel archeologie als voor gebouwde monumenten.

Particuliere monumentenorganisaties
De ondersteuning van de particuliere monumentenorganisaties is sedert 1 november jl. ondergebracht bij het Huis voor de Kunsten Limburg te Roermond. De ondersteuning geldt voor de Limburgse Kastelenstichting, Molenstichting Limburg, Stichting Ondergrondse Werken, Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, Boerderijenstichting, Stichting Terebinth afdeling Limburg en de Bond Heemschut afdeling Limburg.

Hiermee zijn alle noodzakelijke voorwaarden geschapen voor de herstart van de activiteiten, waarvoor de Provincie subsidie verleende aan de Stichting Monumentenhuis Limburg. Deze stichting heeft 1 juli jl. haar activiteiten gestaakt vanwege faillissement.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet