NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie landbouwgrond belastingvrij

13 december 2005

Beheerders die landbouwgrond hebben omgezet in natuur en hiervoor subsidie hebben ontvangen, hoeven hier geen inkomstenbelasting meer over te betalen. Met terugwerkende kracht geldt voor de jaren 2000 en 2001 een vrijstelling van 90%. Vanaf 2002 zal een volledige vrijstelling gelden, over de ontvangen subsidie hoeft dan geen inkomstenbelasting meer te worden betaald. Hier heeft de Europese Commissie mee ingestemd. De belastingvrijstelling staat in een uitvoeringsregeling van staatssecretaris Wijn van FinanciŽn in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een belangrijk financieel instrument bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur, is de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, onderdeel functiewijziging. De subsidieregeling biedt financiŽle ondersteuning bij de ontwikkeling en instandhouding van bos- en natuurterreinen. Het onderdeel functiewijziging vergoedt de waardedaling als landbouwgrond permanent wordt omgezet naar natuur. De grond waarom het gaat moet in het (natuur)gebiedsplan van de provincie staan aangegeven als 'nieuwe natuur'.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet