NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Montreal: Klimaatverandering wacht niet

10 december 2005

Het klimaatbeleid na 2012 staat definitief op de agenda. Gesprekken over toekomstig klimaatbeleid kunnen nu beginnen. Dat is op de klimaatconferentie in Montreal (COP11) afgesproken. Staatssecretaris Van Geel (milieu) ziet het bereikte resultaat als een noodzakelijke stap om klimaatverandering aan te pakken. “Gelet op de urgentie van het probleem is dat onvoldoende. De politieke betekenis is daarentegen groot. Het is de eerste keer dat er met alle landen afspraken zijn gemaakt over toekomstig klimaatbeleid, inclusief de ontwikkelingslanden en de Verenigde Staten.

Vanaf volgend jaar wordt er in werkgroepen gesproken over hoe het klimaatbeleid er na 2012 uit moet zien. Daarmee is in Montreal een basis gelegd voor het toekomstig klimaatbeleid. Volgens Van Geel is dat een stap vooruit, maar minder dan gehoopt. “We hadden harde afspraken op korte termijn gewild, want klimaatverandering wacht niet tot 2012”, aldus de staatssecretaris.
Het Kyoto protocol loopt af in 2012 en daarom moeten we nu nadenken over wat er daarna moet gebeuren. Van Geel: “ Kyoto is nog maar het begin, verdergaande maatregelen zijn nodig om de risico’s van klimaatverandering te beperken”.

Fonds
In Montreal zijn afspraken gemaakt over een fonds voor de armste landen. Met dit fonds kunnen activiteiten worden gefinancierd om risico’s van klimaatverandering op te vangen. Van Geel: “ Dit is belangrijke winst, want deze landen zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.”

Klimaatprojecten
Ook zijn er op de klimaatconferentie afspraken gemaakt over duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden, het zogenaamde Clean Development Mechanisme. Er is overeengekomen om de procedures te vereenvoudigen. Daarmee wordt het makkelijker om klimaatprojecten in ontwikkelingslanden op te zetten. Van Geel: “Dit is een belangrijke verbetering, want het was bijna onwerkbaar.“

Ontbossing
Verder is er in Montreal besloten om in de toekomst de ontbossing in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Binnen twee jaar moeten hiervoor concrete plannen liggen. Ontbossing veroorzaakt 20% van de totale CO2-uitstoot. Jaarlijks wordt 13 miljoen hectare bos vernietigd (een gebied vergelijkbaar met drie keer Nederland).

Spelregels
In Montreal zijn de zogenaamde Marrakech akkoorden aangenomen. Dit is van grote betekenis, omdat daarmee de spelregels voor de uitvoering van het Kyoto protocol zijn vastgelegd. Op de klimaatconferentie in Montreal waren bijna 200 landen vertegenwoordigd.

Zie ook

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet