NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde staten Drenthe nuanceren kritiek Landschapswacht

29 november 2005

GS Drenthe zetten kanttekeningen bij de kritiek van de stichting Landschapswacht op het cultuurhistorisch landschapsbeheer in Drenthe. De stichting, opgericht door de vereniging Das en Boom, was na een steekproef in gebieden van Staatsbosbeheer niet te spreken over de manier waarop deze organisatie omgaat met het beheer van cultuurhistorische waarden. Bij latere rapportages over terreinen van Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap kwam een zelfde beeld naar voren.

In een notitie zeggen GS dat de stichting Landschapswacht haar rapportages bewust ongenuanceerd houdt om meer effect te sorteren. Het beheer van de drie terreinbeherende organisaties in Drenthe stemt in het algemeen overeen met de landschapdoelen, die de provincie heeft vastgesteld. Dat neemt niet weg dat GS erkennen dat de kritiek van de Landschapswacht voor een deel terecht is. Daar wordt wel aan toegevoegd, dat uit de rapportages blijkt dat de stichting onvoldoende op de hoogte is van de situatie in Drenthe. Bovendien komt de kritiek volgens de provincie op een moment dat ook bij de terreinbeherende organisaties de aandacht voor cultuurhistorische waarden is toegenomen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet