NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Unieke grondtransactie versnelt ontwikkeling natuur en recreatie in Zuid-Holland

24 November 2005

In de provincie Zuid-Holland komt ruim 700 hectare (ca. 1400 voetbalvelden) grond beschikbaar, na een transactie tussen het rijk en grondeigenaar Fortis. Totaal 140 hectare is bestaande natuur, 180 hectare komt beschikbaar voor (natte) natuurontwikkeling en ca. 400 hectare komt beschikbaar als ruilgrond. "Deze unieke grondtransactie geeft onder meer een impuls aan het tempo van natuur en recreatie ontwikkeling in de omgeving van de grote steden," benadrukt Leen van der Sar, gedeputeerde Groen.

De grond is beschikbaar gekomen door een transactie tussen Dienst Landelijk Gebied (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid), Dienst Domeinen (ministerie van FinanciŽn) en grondeigenaar Fortis. De provincie beschouwt de transactie als een grote doorbraak in de realisatie van groen in Zuid-Holland. Opvallende aanwinsten zijn de Sophiapolder (50 ha) dat als eiland midden in de rivier de Noord ligt; de Bernissepolder op Voorne-Putten (70 ha), de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in de Hoekse Waard (600 ha, waarvan 200 ha voor natuurontwikkeling).

"De verkregen ruilgrond verschaft de provincie nieuwe mogelijkheden om agrariŽrs en bedrijven uit natuurontwikkelingsgebieden te verplaatsen. Ook krijgt de provincie waardevolle bestaande natuurgebieden. Bovendien ontstaat door de transactie in de provincie de mogelijkheid grote stukken grond voor natuur, landschap en recreatie te ontwikkelen" aldus Leen van der Sar.

"Deze grondtransactie is een geweldige opsteker voor nieuwe groene gebieden in de provincie Zuid-Holland," zo benoemt Leen van der Sar de transactie. Volgens Van der Sar verliep, door het ontbreken van voldoende (ruil-)grond, de ontwikkeling van de gebieden voor natuur en recreatie in de provincie al enige tijd moeizaam.

Het ontwikkelen van natte (getijden-)natuur is opgedragen aan het project Deltanatuur dat als taak heeft om 3.000 hectare natte natuur en recreatiegebied te ontwikkelen tot 2010. Deze transactie biedt meer kansen voor het realiseren van de doelstellingen van dit project op het gebied van natuur, landschap en recreatie.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet