NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties presenteren plannen voor waddenfonds

15 november 2005

Maandag 14 november hebben acht natuurorganisaties* hun voorstellen voor natuurherstel in het Waddengebied gepresenteerd. De voorstellen zijn gebundeld in het boekje Het Tij Gekeerd, dat is aangeboden aan minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In het boekje zijn behalve de voorstellen voor natuurherstel ook reacties opgenomen van ondernemers, agrariŽrs en anderen.

Uniek natuurgebied
Het Waddengebied is een uniek natuurgebied. Juist daardoor komen er ieder jaar miljoenen toeristen. De natuur- en landschapswaarden nemen echter gestaag af. Dit terwijl investeren in de natuur van het Waddengebied urgent is. Het kabinet heeft daarvoor het Waddenfonds in het leven geroepen, dat 800 miljoen euro heeft te besteden in twintig jaar tijd. De overheid echter heeft nog niet helder wat de procedures en competenties rondom dit fonds zijn. Intussen zijn de natuurorganisaties nagegaan welk soort herstelprojecten met spoed moeten worden gestart. Op 14 november heeft de Raad voor de Wadden de Conferentie Waddenfonds georganiseerd, waarin deze herstelprojecten en andere programma's worden gepresenteerd en toegelicht.

*Het boekje Het Tij Gekeerd is aangeboden door

  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • de Waddenvereniging
  • Stichting Wilde Kokkels
  • Groninger Landschap
  • It Fryske Gea
  • Landschap Noord-Holland
  • Vogelbescherming Nederland
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet